Kim jest Jezus z Nazaretu dla Każdego z nas?

Po prostu wielki nauczycielem moralności ?, czy też może Jezus był kimś więcej? Niektórzy twierdzą, że był wielkim nauczycielem. Inni myślą, że był prorokiem. Niektórzy mają Go za kłamcę, a nawet szaleńca. Miliony ludzi czczą Go jako Zbawcę i Pana. Cokolwiek ludzie o Nim myślą, nikt nie zaprzeczy, że stoi w centrum uwagi historii ludzkości.

Ale Co mówi Pismo ? Chciałby abyśmy przez chwile skupili się na słowach ewangelii … List św. Pawła do Kolosan 1r. od 12w do 23w  On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.  On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,  ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim

(więcej…)

Czytaj dalejKim jest Jezus z Nazaretu dla Każdego z nas?

Jakie imię Boga ogłaszam?

Jakie imię Boga OGŁASZAM ? Imię ponad Imionami JEZUS Chrystus w którym stałem się Dzieckiem Bożym !

On osobie Powiedział ;  Jana 8:58  „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest – czyli Jahwe wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.” Żydzi dobrze usłyszeli  jestem Jahwe (JHWE) ten co świat stworzył i wam dał rzycie ,jedyny Bóg ! Za to go chcieli ukamienować .                         Ja  za cytowałem urywek,  wy  przeczytajcie całość!!!

(więcej…)

Czytaj dalejJakie imię Boga ogłaszam?

Magia?

Zagadnienie magii i pochodnych  nauk  jak – medytacja jest jasno określona przez Pismo Święte jako kontakty z siłami nieczystymi. Wrózby i czary są możliwe jak i kontaktowanie się z duchami, ale prowadzą tylko do złego. Zaliczam  ten temat  do zasad, które są niezmienne od dnia stworzenia do końca świata: Poza tym, co mówi pierwsze przykazanie? Proszę Otwórzcie  swoje przekłady Pisma Świętego i przeczytajcie! (2 Mój. ,lub  Ks. Wyjścia 20 od 1 wiersza)
„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (…) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.”

(więcej…)

Czytaj dalejMagia?

CZYM BYŁO JEST I BĘDZIE BIBLIJNE PROROCTWO

Proroctwo jest przekazaniem   słowa  od   Boga ,

a  nie przepowiadaniem   przyszłości  ! 

 

Dotyczyło najczęściej w danej konkretnej sytuacji   konkretnej/nych   osób/y   w  konkretnym  czasie .

Było, i jest także   wezwaniem do zmiany do  upamiętania ,  ostrzeżeniem  lub pocieszeniem

Wypowiadane   często  było  i  jest  to   warunkowo /e   proroctwo

np. Jeśli  się nie nawrócicie lub nie upamiętacie  to …………!!!

 

Różnicą jest niewiele proroctw Mesjańskich , i końca świata , z tym że te proroctwa były ku informacji  o wielkości Boga do ludzi i pokazaniu że  Chrystus  Zna przyszłość  ziemi  ludzi (ŚWIATA ) i że swoich  też wybrał przed założeniem tego  świata

 

(więcej…)

Czytaj dalejCZYM BYŁO JEST I BĘDZIE BIBLIJNE PROROCTWO

Czemu ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.

„Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się!” Przyp. Sal. 1:10

Nic na świecie nie stanowi takiego splotu sprzeczności, jak człowiek. Jest on zdolny czynić zło i czynić dobro,  podlegać i jednemu i drugiemu

 

Wybitny sędzia, sir N. Birkett, tak mówił o przestępcach, z którymi miał do czynienia: „Przez całe życie szło za nimi pragnienie dobra.

Próbowali od tego pragnienia uciec, ale daremnie”.

Człowiek nie musi okłamywać drugiego człowieka, nie musi go okradać, nie musi zdradzać, nie musi zabijać.

Jeśli mimo wszystko to robi, to znaczy, że jest „zniewalany” albo przez ślepotę, albo przez mroczne siły pożądliwości.

(więcej…)

Czytaj dalejCzemu ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.

Nadzieja

A mówią o niej  matka głupich ,  pokazują ją palcami  śmieją się z niej wyśmiewają , szydzą. A Tak naprawdę  NADZIEJA jest tym czego każdemu  z nas najbardziej   potrzeba. Kiedy…

Czytaj dalejNadzieja

HALLOWEEN

Halloween jest to festiwal pochodzący ze Szkocji – obchodzony w wigilię Wszystkich Świętych /ang. All HALLOWS/ czyli 31 października. W świecie okultyzmu nosi nazwę SAMHAIN. Elementy tradycji wywodzą się z ceremonii DRUIDÓW /międzyplemienny zakon starożytnych kapłanów celtyckich z siedzibą w Brytanii/. Sprawowali też funkcje sędziów, lekarzy i magów Po rozwiązaniu organizacji przez Rzym spadli do roli wróżbitów.

Obrządki religijne Druidów odbywały się w dąbrowach leśnych, czcili oni dąb i jemiołę, obserwowali gwiazdy, wierzyli w wędrówkę dusz i uprawiali magię. Żyli w czasach przedchrześcijańskich.

(więcej…)

Czytaj dalejHALLOWEEN

Oczyszczenie

Dlaczego jest nam ciężko, choć posiadamy wiele?? Dlaczego jednak  nie wszyscy wytrzymują napór codziennych obowiązków?Co powoduje bezradność? Myślę że jeśli ktokolwiek  z nas jest choć trochę wrażliwy, to nie poradzi sobie bez Chrystusa.Zacytowany fragment mówi że grzech czyli wszystko to co nas obciąża  jest  koloru SZKARŁATNEGO i PURPURY są to ciemne odcienie  czerwieni – jak  zbrudzona  krew?

„Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.”

Księga Proroka Izajasza  1 rozdział:18 wiersz

(więcej…)

Czytaj dalejOczyszczenie

Co to znaczy chodzić w bożej zbroi?

– „W końcu bracia moi, umacniajcie się w Pana i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, że zwieszchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich…” Efezjan 6;10-12

Biblia zaleca jedyną metodę stawiania czoła pokusom. „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rzym. 12,21). Ta pozytywna zasada biblijna jest podkreślona w Ef. 6,10-18, gdzie znajdujemy zalecenie, byśmy „przywdziali całą zbroję Bożą”.

Ta nadnaturalna „zbroja” składa się z siedmiu elementów. Każdy element jest wart osobnego studium, a zalecenie obejmuje „całą” zbroję. Inicjatywa należy do nas. Zbroja nie zostanie nam założona wbrew naszej woli. Jej przywdzianie i noszenie nie odbywa się automatycznie!

(więcej…)

Czytaj dalejCo to znaczy chodzić w bożej zbroi?