You are currently viewing Kim jest Jezus z Nazaretu dla Każdego z nas?

Kim jest Jezus z Nazaretu dla Każdego z nas?

Po prostu wielki nauczycielem moralności ?, czy też może Jezus był kimś więcej? Niektórzy twierdzą, że był wielkim nauczycielem. Inni myślą, że był prorokiem. Niektórzy mają Go za kłamcę, a nawet szaleńca. Miliony ludzi czczą Go jako Zbawcę i Pana. Cokolwiek ludzie o Nim myślą, nikt nie zaprzeczy, że stoi w centrum uwagi historii ludzkości.

Ale Co mówi Pismo ? Chciałby abyśmy przez chwile skupili się na słowach ewangelii … List św. Pawła do Kolosan 1r. od 12w do 23w  On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.  On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,  ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim

Kim jest Jezus z Nazaretu dla Każdego z nas ? Kiedy w jakimkolwiek zakątku na kuli ziemskiej. Porozmawiasz z wyznawcami różnych religii. W Większości są zgodni, że nie było nikogo, kto mógłby równać się z osobą Jezusa z Nazaretu. On jest najbardziej niezwykłą osobowością wszechczasów. . Jezus zmienił bieg historii. Nawet data w naszej codziennej gazecie świadczy o tym, że Jezus z Nazaretu żył na Ziemi około 2011 lat temu.

Setki lat przed narodzinami Jezusa, Pismo Święte odnotowuje słowa proroków Izraela, przewidujące Jego przyjście. Stary Testament, pisany przez wielu ludzi na przestrzeni 1.500 lat zawiera ponad 300 proroctw opisujących Jego przyjście. Wszystkie zawarte w nich szczegóły spełniły się, łącznie z jego cudownym narodzeniem, życiem bez grzechu, licznymi cudami, Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.

Nikt tak nie WSTRZĄSNĄ światem Nikt nie odmienił oblicza świata tak, jak Jezus. Nikt.
Do dnia dzisiejszego nikomu nie udało się wywrzeć większego wpływu niż ten, jaki w dziejach historii Jezus wywarł na życie ludzi. Żaden wielki przywódca nie stał się przyczyną tylu zmian na lepsze w życiu swoich zwolenników. Ci, którzy poznają zmartwychwstałego Chrystusa, stają się innymi ludźmi. Ich podejście do życia zmienia się diametralnie. W obronie swojej wiary nie wahają się zmierzyć z trudnościami, prześladowaniami, a nawet śmiercią. Wielu z nich poświęca swe życie służbie dla innych, nie oglądając się na własne potrzeby i dążenia.

Życie jakie prowadził Jezus, cuda jakich dokonywał, jego nauczanie, śmierć na krzyżu, a potem zmartwychwstanie i wniebowstąpienie – wszystko wskazuje na to, że nie był tylko człowiekiem, ale kimś więcej. Jezus twierdził: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy(Jana 10:30), „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca(Jana 14:90) i „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (Jana 14:6) W Ks. Objawienie (Apokalisa 1:18 ) …. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. .

Twoje życie na ziemi i w całej wieczności zależy od odpowiedzi na to pytanie. Jeśli czytasz to przez zbieg wielu wydarzeń, i pierwszy raz słyszysz dobrą wieść o Jezusie, zacznij Czytać pismo święte. Dowiedz się, w jaki sposób możesz poznać Jezusa osobiście i odkryć, co On zrobił, abyś mógł z Nim żyć wiecznie.