You are currently viewing Oczyszczenie

Oczyszczenie

Dlaczego jest nam ciężko, choć posiadamy wiele?? Dlaczego jednak  nie wszyscy wytrzymują napór codziennych obowiązków?Co powoduje bezradność? Myślę że jeśli ktokolwiek  z nas jest choć trochę wrażliwy, to nie poradzi sobie bez Chrystusa.Zacytowany fragment mówi że grzech czyli wszystko to co nas obciąża  jest  koloru SZKARŁATNEGO i PURPURY są to ciemne odcienie  czerwieni – jak  zbrudzona  krew?

„Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.”

Księga Proroka Izajasza  1 rozdział:18 wiersz

„Moja wina jest zbyt wielka ,  Nie można mi jej przebaczyć”. Podobne  wypowiedzi słyszy się w dzisiejszych czasach bardzo rzadko. Nie badamy swego serca, zagłuszamy swoje sumienie telewizją, używkami. Nie zmienia to jednak faktu że jesteśmy obciążeni  we wnętrzu Siebie i choć krzyczymy i się szarpiemy nie umiemy znaleźć odpoczynku.  Ale  kto  odczuje całą głębię i ciężar swej winy jako bolesne brzemię, od którego zapragnie zostać uwolniony, ten może dostąpić przebaczenia – otrzymanego  już nie od ludzi, lecz od Boga.

Opisany zamiar oczyszczenia człowieka w latach Starego Testamentu Jest aktualny DZIŚ tyle że z ŁASKI. To znaczy jest to życzliwość ze strony Boga, którą wyświadczył On grzesznikom, chociaż wcale na to nie zasłużyli. Kto rozpozna, że Bóg go kocha i pragnie ratować, przyjmie z radością schronienie w dziele odkupienia Pana Jezusa, znajdzie przebaczenie i pokój dla swego sumienia.1 List  Jana 1rozdział:7wiersz: Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.