You are currently viewing Jakie imię Boga ogłaszam?

Jakie imię Boga ogłaszam?

Jakie imię Boga OGŁASZAM ? Imię ponad Imionami JEZUS Chrystus w którym stałem się Dzieckiem Bożym !

On osobie Powiedział ;  Jana 8:58  „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest – czyli Jahwe wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.” Żydzi dobrze usłyszeli  jestem Jahwe (JHWE) ten co świat stworzył i wam dał rzycie ,jedyny Bóg ! Za to go chcieli ukamienować .                         Ja  za cytowałem urywek,  wy  przeczytajcie całość!!!

Dzieje Apostolskie 4 rozdział: „to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.  On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”

Wołając w trudnych sytuacjach do Boga powiedziałem ? kimkolwiek jesteś  pomóż  MI ?!  zacząłem  szukać , pytałem , doszedłem do wniosku że zacznę wzywać  imienia Boga  Adonai ? Jahwe ? Po przez czytanie i studiowanie Pisma Jezus przekonał mnie  że jest Tym właśnie Jedynym  Bogiem w którym mogę się skryć!
„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.” Ewangelia Jana  20rodział

Zapraszam do Przeczytania 17 rozdziału Według Jana!