You are currently viewing CZYM  BYŁO  JEST  I  BĘDZIE   BIBLIJNE   PROROCTWO

CZYM BYŁO JEST I BĘDZIE BIBLIJNE PROROCTWO

Proroctwo jest przekazaniem   słowa  od   Boga ,

a  nie przepowiadaniem   przyszłości  ! 

 

Dotyczyło najczęściej w danej konkretnej sytuacji   konkretnej/nych   osób/y   w  konkretnym  czasie .

Było, i jest także   wezwaniem do zmiany do  upamiętania ,  ostrzeżeniem  lub pocieszeniem

Wypowiadane   często  było  i  jest  to   warunkowo /e   proroctwo

np. Jeśli  się nie nawrócicie lub nie upamiętacie  to …………!!!

 

Różnicą jest niewiele proroctw Mesjańskich , i końca świata , z tym że te proroctwa były ku informacji  o wielkości Boga do ludzi i pokazaniu że  Chrystus  Zna przyszłość  ziemi  ludzi (ŚWIATA ) i że swoich  też wybrał przed założeniem tego  świata

 

Niektórym nakazom(proroctwom) biblijnym zarzuca się niekonsekwencję. Krytycy Pisma Świętego chętnie doszukują się w nim zasad wykluczających się wzajemnie.  Biblia posiada jednak bogaty materiał dowodowy świadczący o rozwoju objawienia. Bóg nie objawił wszystkiego od razu, w jednym czasie.

Nie zawsze też wyznaczał zasady obowiązujące dla każdej epoki. Dlatego niektóre późniejsze objawienia przewyższają poprzednie, mają dla żyjących dzisiaj większą wagę.

Nie jest to  sprzecznością, a cechą żywego Słowa Bożego ,dostosowanego do rozwoju ludzkości.

Jeśli rodzice pozwalają małemu dziecku jeść palcami, a dopiero stopniowo nakazują używać łyżki, a później widelca, to wcale nie świadczy to o braku ich konsekwencji. Każde ich polecenie uwzględnia poziom dziecka i aktualne okoliczności.

Podobnie Bóg objawiał SIĘ ludziom w różnym czasie w  ramach Swego planu odkupienia.

Był czas, kiedy Bóg nakazał składać zwierzęta na ofiarę za grzechy. Odkąd jednak Chrystus złożył doskonałą ofiarę (Hebr.10:11-14), ów starotestamentowy nakaz przestał obowiązywać.

Kiedy Bóg stworzył ludzi, nakazał im jeść tylko owoce i warzywa, kiedy jednak warunki życia na ziemi po potopie uległy zmianie, polecił  ludziom jeść także mięso.

W Biblii znajdziemy wiele przykładów postępu objawienia i dobrze o tym wiedzieć.

Należy zarówno unikać powierzchownych wyjaśnień, jak też  sztywnego trzymania się litery.

Pamiętajmy o zasadzie, że objawienie późniejsze ma większą wagę niż objawienie wcześniejsze.

Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni

 

Ziarno różni się od kłosa czasem , jaki jest mu potrzebny do dojrzewania i wzrostu!

Ostrzeżenie !!!

Zła, lub nadgorliwa interpretacja proroctw wypowiedzianych w Biblii w starym Testamęcie i przyrównywanie i dopasowywanie do czasów obecnych……

Grozić może nieodwracalnymi skutkami pokaleczenia siebie i tych którzy tego słuchają.