You are currently viewing Ojcze nasz…

Ojcze nasz…

Jezus powiedział ;Również kiedy się modlisz, nie zachowuj się jak kłamcy, którzy modlą się publicznie na rogach ulic i w synagogach, aby wszyscy mogli zobaczyć ich pobożność. W ten sposób od razu otrzymują całą swoją nagrodę.

Ty gdy chcesz się modlić, wejdź do swego pokoju, zamknij za sobą drzwi i – bez świadków – módl się do Ojca, a Ojciec, który zna twoje tajemnice, wynagrodzi cię.

Nie powtarzajcie ciągle tej samej modlitwy, jak to czynią ludzie bezmyślni, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów.

Pamiętajcie, że wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze zaczynacie Go prosić!

Módlcie się tak: Nasz Ojcze w niebie, chwalimy Twe święte imię. Prosimy Cię, aby zapanowało Twoje Królestwo. Niech wypełni się Twoja wola na ziemi, tak jak w niebiosach. Daj nam i dzisiaj chleba, którym nas codziennie obdarzasz , i odpuść nam grzech, jak i my odpuszczamy tym, którzy nas krzywdzą. Chroń nas w chwilach pokus i wybaw od złego. Amen.

Jeśli będziecie przebaczać tym, którzy wobec was zawinili, to i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie i On wam nie przebaczy.

Gdy pościcie, rezygnując z pokarmów dla doskonalenia ducha, nie czyńcie tego na pokaz, jak obłudnicy, którzy starają się wyglądać blado i mizernie, aby wzbudzić w ludziach współczucie.

To współczucie jest wtedy jedyną nagrodą, którą otrzymają.

Kiedy ty pościsz, dbaj o swój wygląd, tak by nikomu nawet nie przyszło na myśl, że jesteś głodny. Niech wie o tym jedynie Ojciec, który zna

wszelkie tajemnice. On cię wynagrodzi.

Według Ewangelii

Mateusza 6 rozdział od 5 wiersza

Panie Boże tak często wołam do Ciebie, tylko wtedy gdy jest mi źle,

Wtedy wiem ze musze szukać u Ciebie Ratunku i wołam

Boże pomórz, ratuj!

Naucz mnie abym nie zapominał codziennie wołać do ciebie, dziękować, i oddawać należną chwałę. W imieniu Jezusa, amen!