You are currently viewing Nie walczymy cielesnymi środkami

Nie walczymy cielesnymi środkami

„Nie walczymy cielesnymi środkami” (2 Kor. 10:3).

W ogniu walki nie zawsze widać, że przeciwnik jest pokonany. Goliat może sprzeciwiać się, przeklinać i straszyć cię wszelkiego rodzaju szyderstwami, aby przekonać, że to ty jesteś przegrany.    Jeśli posłuchamy go dość długo to zaczniemy wątpić a to wystarczy, aby zacząć słabnąć.   Możemy po prostu zignorować te kłamstwa przeciwnika i stać w prawdzie. Naszym narzędziem walki z wyboru jest Krzyż.  Po prostu zwracamy się do zwycięstwa, które należy do nas w Chrystusie i stoimy na tym skończonym dziele a za każdym razem, gdy tak robimy, zwycięstwo jest demonstrowane.  Bez Krzyża jesteśmy nadzy i nieprzygotowani do spotkania ani z Goliatem, ani czymkolwiek innym gdy staje nam na drodze;

MODLITWA -Wołanie o oświecenie Serca

Ojcze, otwórz mój umysł i moje serce
na przyjęcie i rozumienie Twego Słowa.
Spraw proszę, aby moje serce pałało,
kiedy Ty do mnie mówisz.
Jak deszcz, który użyźnia ziemię
i daje wzrost zasiewom,
tak niech Twoje Słowo użyźnia moje życie,
pozwoli wzrastać i wydawać plon miłości.
Niech Twoje Słowo spełnia swoje
posłannictwo w moim życiu
i uzdalnia do pełnienia Twojej woli.
Panie, niech Twoje Słowo będzie Prawdą
mojego istnienia i Światłem moich kroków -w imieniu JEZUSA,  Amen.