You are currently viewing Czyjej mocy używasz?

Czyjej mocy używasz?

1list św. Piotra 1 rozdział: 17 wiersz  A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego

Wzywasz Boga do pomocy , bo  jest dobrym Ojcem- lecz nie zapomnij o tym, że jest On odpowiedzialnym Ojcem i nie przepuści Ciebie z niechlujnym życiem. Twoje życie jest podróżą, którą musisz odbywać z głęboką świadomością Boga.(parafraza).

 

Ktoś powiedział; Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają (czy to właściwe myślenie ?) Przypuszczam, że był to jakiś dziadek, który chciał zachęcić leniwe dzieci do wykonywania poleceń ,  lub  był to jakiś kapłan, który chciał dźwignąć siedzenia swoich parafian.     Niemniej, bez względu na to kto to było i jakie miał motywacje nie zgadzam się z tym.

Bóg NIE pomaga tym, którzy pomagają sobie sami, (bo po co ? pomagać komuś  kto już sobie pomógł ?) On pomaga bezradnym, pomaga tym, którzy Go wzywają.  Dobrą nowiną jest to , że nie jest potrzebna żadna super  własna moc, aby żyć życiem w Chrystusie. Bóg posiada wszelką niezbędną moc i On przekazuje  ją nam i przez nas według upodobania.

Bóg nie jest zainteresowany tym, aby pomagać nam w wykonywaniu naszych własnych działań.  Ponieważ to nadal będą  nasze własne działania, i wtedy otrzymuje On niewiele chwały z naszych osiągnięć , które i tak zachowujemy  dla siebie.

Bóg pomaga tym, którzy chcą Jego pomocy, potrzebują Jego pomocy i proszą Go o pomoc. Lecz, będąc odpowiedzialnym, Pan oczekuje od nas, że przyjmiemy pomoc, której udziela, i będziemy w ramach swoich możliwości jak najlepsi w tym, co robimy, wiedząc, że zawsze, wszędzie i wszelka chwała należy do Niego.

Potrzebujesz pomocy dziś ? Proś Boga i obserwuj, co się dzieje !
A nie zapomnij oddać Mu całej chwały!