You are currently viewing Według Jezusa

Według Jezusa

Dawno temu, kiedy jeszcze nie było internetu, komórek i supermarketów, Jezus z Nazaretu zaproponował następujące zasady:

Szczęśliwi, którzy są świadomi swej pokory, bo mają udział w Królestwie Niebios.

Szczęśliwi, którzy cierpią nie ze swojej winy, ponieważ będą pocieszeni.

Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni odziedziczą ziemię.

Szczęśliwi, którzy są wrażliwi na cudzą niedolę, bo sami doznają współczucia.

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga.

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani Synami Bożymi.

Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

W świecie Internetu, komórek i supermarketów, ubodzy, cierpiący, czy prześladowani z definicji nie są szczęśliwi.

Co więc miał na myśli Jezus z Nazaretu ? Co chciał osiągnąć?  . Iluzję szczęścia dla tych, którym się nie udało? Idealną wizję społeczeństwa bez wad ?

A może chciał uczyć takiego spojrzenia na świat, które pozwala wyjść z roli widza,

być i angażować się, patrzeć i widzieć, słuchać i słyszeć, po prostu wyjdź do ludzi

Świat według Jezusa. Przeżyj życie naprawdę.

Ew. Mat. 5:16Tak niech świeci wasze życie przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

1P. 3:15-17 Chrystusa Pana poświęcaj w sercu swoim, zawsze gotowy do obrony przed każdym, kto domaga się od de mnie wytłumaczenia się z nadziei mojej. A Czynić to powinienem z łagodnością i szacunkiem. Mając sumienie czyste, aby każdy kto zniesławia moje chrześcijańskie życie, został zawstydzony, że mnie spotwarzał. Bowiem Lepiej jak Boża wola mówi, cierpieć za dobre niż za złe uczynki.

1tym 2 : 1-3 Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym

Ew Jana 18 : 36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.