You are currently viewing Konfrontacja. List do Efezjan.

Konfrontacja. List do Efezjan.

W naszym życiu nie brakuje chwil, w których obarczeni trudnościami i własną słabością z tęsknotą wyczekujemy słów pocieszenia. Bóg wie jak bardzo potrzebujemy wtedy Jego zapewnień o trosce, miłości i nieustannym pragnieniu, by dać nam to, co dla nas najlepsze.
Pismo Święte pełne jest obietnic, które Bóg przewidział na różne okoliczności naszego życia. Wśród tak wielu pokrzepiających Bożych słów nie brakuje również takich, które mogą być nam szczególnie bliskie wtedy, gdy okazuje się, że nie radzimy sobie z naszym własnym sercem i umysłem, gdy znając Boże oczekiwania pragniemy czynić dobrze, pragniemy przestrzegać Bożych przykazań i chcemy darzyć innych dobrymi uczuciami, a wciąż nie udaje nam się temu sprostać.

W 3 rozdziale Listu do Efezjan w wierszach od 14 do 21 zawarta jest modlitwa apostoła Pawła za braci w Efezie, ale i za wszystkich wierzących. Modlitwa ta sama w sobie stanowi jedną wielką obietnicę Bożą i jest wielką zachętą do tego, by nie zniechęcać się i oczekiwać od Boga wielkich rzeczy. Wczytajmy się w słowa tej modlitwy.
14.  „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, 15.  Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, 16.  By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, 17.  Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, 18.  Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, 19.  I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 20.  Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, 21.  Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.” Efez. 3,14-21.

Wielu z nas na pewno nie raz czytało te słowa i bardzo dobrze je znamy. Zwróćmy jednak uwagę na to, jak wielkie i wspaniałe rzeczy są nam obiecane. Wymieńmy je w punktach. Oto one:

  • utwierdzenie przez Ducha jego mocą w wewnętrznym człowieku,
  • zamieszkanie Chrystusa przez wiarę w naszych sercach,
  • wkorzenienie i ugruntowanie w miłości,
  • pojmowanie we wszelkich wymiarach: szerokość, długość, wysokość i głębokość,
  • poznanie miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelkie poznanie,
  • wypełnienie całkowicie pełnią Bożą.

Wiem, że łatwo jest nam w naszej ludzkiej słabości wątpić w to, że możemy te wszystkie rzeczy w pełni osiągnąć. Tym bardziej gdy nie raz próbowaliśmy i z własnego gorzkiego doświadczenia wiemy, jak bardzo przesiąknięci jesteśmy naszą grzesznością. Zanim jednak pomyślimy o słabości, proszę, zapomnijmy o niej na chwilę, skoncentrujmy się na tych wymienionych rzeczach i wyobraźmy je sobie.

Jak by to było mieć te rzeczy ?! Czy wyobrażacie sobie człowieka mającego pełnię tego wszystkiego ?! Jak wspaniale byłoby mieć to wszystko i nie być zniewolonym przez własną słabość ?! Proszę, w tym dobrym względzie nie ograniczajmy swojej wyobraźni. Spróbujmy wyobrazić sobie te wszystkie dobre rzeczy najpełniej jak potrafimy.
Wiem, że sami w sobie jesteśmy słabi, ale jeszcze raz proszę, na razie odsuńmy od siebie myśl o tym.
Gdy wyobrazimy sobie te wymienione rzeczy i zachwycimy się tym wszystkim, co jest w tym tekście obiecane, przeczytajmy teraz wiersze 20 i 21

22.  „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, 23.  Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.” Efez. 3,20-21.

Zwróćmy uwagę, że Bóg potrafi uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy!
Właśnie dlatego chciałam, abyśmy nie ograniczali swojej wyobraźni.
Bóg potrafi uczynić daleko więcej niż możemy to sobie wyobrazić, więcej niż możemy pomyśleć lub poprosić, jeśli chodzi o wypełnienie obietnicy tych rzeczy, które wymienione są we wcześniejszych tekstach. Bóg potrafi uczynić DALEKO WIĘCEJ! On potrafi uczynić nie tylko to, o co Go prosimy. Potrafi uczynić nie tylko trochę więcej. On potrafi uczynić DALEKO WIĘCEJ!

Będąc w Bożej obecności, myślmy zatem o wielkich rzeczach, które Bóg może dla nas uczynić. Oczekujmy cudów jeśli chodzi o rzeczy wymienione w wierszach od 16 do 19. Nie ograniczajmy Boga w Jego działaniu. Oczekujmy wiele! Myślmy o wielkich rzeczach i prośmy o wielkie rzeczy. Trwajmy w ( NIM) jego Słowie A Bóg uczyni nawet DALEKO WIĘCEJ niż możemy pomyśleć lub poprosić.