You are currently viewing Jak skończy się ten Świat?

Jak skończy się ten Świat?

Jak skończy się ten Świat ?

Niektórzy mówią, że świat skończy się w ogniu, niektórzy mówią w lodzie?

W XXI w. człowiek uznawany jest za najdoskonalsze stworzenie i czasami wydaje mu się, że nic nie jest w stanie go zniszczyć. Ile w tym prawdy, a ile fałszywego poczucia własnej wielkości? Naukowcy apelują: powinniśmy się przygotować na konfrontację planety z potężnym ciałem kosmicznym, kometą lub meteorytem!

Nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej” 1 TES. 5:4

CZUWAJCIE i BĄDŹCIE GOTOWI

Biblia stawia sprawę jasno: świat nie skończy się w wyniku eksplozji nuklearnej, kolizji Ziemi z inną planetą lub na skutek jakiejś katastrofy naturalnej. O tym, KIEDY i JAK zakończy się świat, zdecyduje Bóg.

Czytaj ; 2list Piotra 3:10, Mateusz 24 ; 36, Marek 13;23

Nikt nie wie, kiedy to nastąpi, ale Jezus powiedział, jak będzie wyglądał świat tuż przed Jego powrotem. Możemy więc obserwować znaki czasu i oczekiwać Jego przyjścia. W Ewangelii Mateusza znajdujemy dokładny opis świata w czasie poprzedzającym powrót Jezusa. Objawienie Jana (czyli Apokalipsa) zawiera opis niepokojów na świecie poprzedzających tryumfalny powrót Chrystusa jako władcy. Ewangelia Jana zawiera pokrzepiające słowa Jezusa skierowane do Jego uczniów – Jezus wyjaśnia im, że odchodzi do nieba, aby przygotować miejsce dla wszystkich, którzy Mu zaufali i zanim będzie koniec przyjdzie po swoich i zabierze nas do siebie.

Dla milionów ludzi, którzy odrzucili Pana Jezusa, będzie to dzień wielkiej tragedii i rozpaczy. Jeśli jednak zaufałeś Jezusowi i uwierzyłeś, że przebaczył twoje grzechy, możesz śmiało wyczekiwać Jego osobistego powrotu. Wygląda na to, że wiele znaków zapowiadających Jego przyjście już się wypełniło. Musimy więc być gotowi na Jego powrót.

Oto jak apostoł Paweł opisuje powrót Jezusa na ten świat: „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tes. 4:15-17).