You are currently viewing Bez powątpiewania i szemrania…

Bez powątpiewania i szemrania…

Tekst, na który chciałam DZIŚ zwrócić uwagę, zawarty jest w 2 rozdziale Listu do Filipian w wierszach od 12 do 15:

„Umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. 13.  Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. 14.  Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, 15.  Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi , bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie.” Filip. 2,12-15.

Z tego tekstu często cytujemy część wiersza 12 i wiersz 13. Jednak chciałabym szczególną uwagę zwrócić na wiersze 13 i 14.

Zwróćmy uwagę, że w wierszu 13 powiedziane jest, że Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie. To słowo „sprawia” wyrażone zostało w czasie teraźniejszym, a nie w czasie przyszłym ! Czasem myślimy może, że kiedyś w przyszłości będziemy mieli chcenie i wykonanie jakiejś dobrej rzeczy, gdy Bóg to w nas sprawi. Odkładamy to na przyszłość! Myślimy, że Bóg kiedyś w nas to sprawi, ale jak dotąd jeszcze tego nie zrobił, a skoro jeszcze nie sprawił, że mamy chcenie i wykonanie, to jeszcze tej dobrej rzeczy nie zrobimy.

Ten tekst mówi jednak, że Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie tu i teraz, a nie kiedyś w przyszłości! Nie potrafimy czasem zrobić jakiejś dobrej rzeczy nie dlatego, że Bóg nie dał nam chcenia i wykonania. On je dał !
On tu i teraz sprawia w nas chcenie i wykonanie ! Jego łaska i moc jest dostępna i przygotowana już teraz!

W czym więc leży problem?

Problem leży w tym, o czym czytamy w wierszu 14. Powiedziane jest w nim: „Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania.” Można połączyć wiersz 13 i 14 i powiedzieć po prostu:

„Bóg sprawił WE MNIE nowego człowieka więc chcenie i wykonanie również, więc czy mi się podoba czy nie, MUSZĘ(powinienem) czynić ! JAK ? (stracić ,pomóc , odpuścić , ponieść szkodę, przeprosić ) Nie czekając na coś jeszcze, ale po prostu CZYNIĆ !” Bo kto może czynić dobrze a nie czyni mówi Jakub…. dopuścił się grzechu (jakiego ? ZANIECHANIA) My jednak wdaje mi się , często czekamy, aż poczujemy, że nam się zechce i że zrobi się samo…, beze mnie. (a jeśli tak jest że czasem coś dzieje się samo , to zapytam się siebie ? z czego moja chluba przed Jezusem? jeśli jego wola nie wypełnia się przeze mnie , tylko przez innych braci , a może przez K…. a może Ś…?

prz

 

Zgodnie z wierszem 14 przy wykonywaniu woli Bożej zagrażają nam dwie rzeczy: powątpiewanie i szemranie.

Powątpiewanie Ponieważ zaś „bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6), nie możemy się potem dziwić, że w naszym życiu nie doświadczamy cudów i znaków, jest ono wspomniane właśnie w kontekście wiersza 13, to znaczy, że mogą przyjść nam wątpliwości, czy rzeczywiście Bóg sprawił w nas to chcenie i wykonanie. Zaczynamy wątpić czy nam się chce i czy uda nam się wykonać to, czego Bóg od nas oczekuje.

Zaczynamy wątpić i w rezultacie nie czynimy tego, co dobre.

Szemranie – ” Psalm 106; 25 do 26w Szemrali w swoich namiotach, Nie słuchali głosu Pana. (26) Wtedy podniósł na nich rękę swoją, By ich wytracić na pustyni ” ono także jest wspomniane w kontekście wiersza 13, to znaczy, że nie wszystko, czego Bóg od nas oczekuje może nam się podobać. Nie wszystko, co wiemy, że jest Jego wolą musi być dla nas przyjemne i nie na wszystko będziemy mieli po prostu ludzką ochotę. Czasem zaczynamy szemrać, że posłuszeństwo Bogu w jakiejś sprawie nie jest dla nas miłe, że źle się z tym czujemy i nie mamy ochoty. Zaczynamy szemrać i w rezultacie również nie czynimy tego, co dobre.

Trzeba pamiętać, że Bóg sprawia chcenie i wykonanie, a my mamy po prostu czynić wszystko bez szemrania i powątpiewania. Po prostu bądźmy jak dzieci: „On sprawia w nas chcenie i wykonanie, i koniec! Nawet jeśli nie czuję, że mi się chce i nie czuję, że mogę to wykonać, to On sprawia to we mnie, więc chcę i mogę! Bóg tak powiedział, a On nie kłamie. Wierzę Mu, więc nawet wbrew sobie chcę czynić Jego wolę i mogę ją czynić w Jego mocy.” Po prostu nie dyskutujmy z Bogiem i z naszym własnym grzesznym ciałem. CZYŃMY WSZYSTKO BEZ SZEMRANIA I POWĄTPIEWANIA!