You are currently viewing Miłość Ojca uzdrawia, Czy Boża miłość się zmieniła?

Miłość Ojca uzdrawia, Czy Boża miłość się zmieniła?

Bóg nie kochał ludzi inaczej  w czasach Adama i Ewy niż kocha w czasach, które Mamy teraz. Nowe przymierze jest odnowieniem relacji z Bogiem, przez Jego Syna Jezusa Chrystusa a Miłość jest taka sama.

Prawdopodobnie wszyscy wiemy, że Biblia mówi, że Bóg jest miłością i prawdopodobnie wszyscy czytaliśmy i słyszeliśmy o przykazaniach Jezusa, aby kochać Boga i bliźniego. Ponieważ Bóg jest miłością ze swej natury, On kocha wszystkich. Bóg nie zrobił by nigdy niczego złego ludziom, których kocha. Czy jest możliwe, że Bóg, posługuje SIĘ chirurgiem BY WYLECZYĆ ciało człowieka. Choć pozostaną rany , jednak Ciało Będzie uleczone.

Chirurg, który operował pewna osobę 7 lat temu, gdy miała raka, zrobił jej najgorszą ranę, jaką kiedykolwiek w życiu miała. Rozciął ją w wzdłuż brzucha od klatki piersiowej wzdłuż, obok pępka aż w dół, tak że został całkowicie otwarty. W czasie operacji ciśnienie krwi spadło tak bardzo, że była bliska śmierci. Gdy ta osoba obudziła się, ból z tego nacięcia był tak silny, jak byłby w przypadku napadu nieprzyjaciela. Utrzymywali ją na morfinie i innych lekach, aby mogła znieść ból spowodowany przez ranę zrobioną przez chirurga, który musiał wyjąć kilka moich organów i ponownie połączyć biorąc niektóre części z jednego miejsca i wszczepiając je w inne.

I chociaż stan nasz cielesny wystawia nas na próbę, To wiem o tym że Bóg Nigdy nie robi niczego, co nie byłoby dla naszego ostatecznego dobra zgodne z Jego planem. Choroba to nie pokusa – a Bóg nie wystawia nikogo na kuszenie Jakuba 1:13 Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Musimy rozróżnić doświadczenia, które są wproszone przez szatana a które spowodowane są naszą głupotą i mamy z tego powodu kalectwo czy jesteśmy zarażeni jakąś straszną chorobą. A tym że nasze doświadczenie jest spowodowane troską OJCA żebyśmy się z nim pojednali .

A NIE zapominajmy O napomnieniu, które się zwraca do was jak do synu i( Córko ), nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; według listu do Hebrajczyków 12:5

Lekarz, który usunął z niej raka, nie miał wpływu na to , że ten rak mógłby mieć przeżuty. Rak zżarł wcześniej ściany organu i spodziewano się krwotoku i wylewu ,po operacji. Niemniej, nie znaleziono przerzutów. I w ciągu tych siedmiu lat. Nie potrzebna była nawet chemioterapia. Dlaczego Bóg nie uzdrowił tej osoby w cudowny sposób, bez operacji ? Ta osoba Oczekiwała na cud uzdrowienia , zanosząc prośby do Boga przez 6 miesięcy, po wykrytej diagnozie, zanim poddała się operacji.

Nie wiem, dlaczego Bóg nie uzdrowił jej cudownie przed , lecz wszyscy byli i są bardzo zadowoleni, że mimo obaw choroba(rak) nie wrócił.

Boże drogi są wyższe niż ludzkie. Bóg nie zawsze robi coś w taki sposób, jak nam się wydaje, że powinno być. On ma znacznie większy i dalszy zasięg widzenia niż my. Błędem jest przypisywanie naszego ograniczonego myślenia Bogu.

Iz. 55:8-9: Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

Według Listu Jakuba 1:12 Błogosławiony mąż (Każdy), który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.