You are currently viewing Zdrój szczęścia

Zdrój szczęścia

Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech
powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.
Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży
do niego.

Ps. 4:8 Wlałeś w serce me większą radość, Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.

1 Kor. 2:9. (…) Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca
ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

Zdrój szczęścia

Jeśli pragniesz w szczęściu żyć,
Dobre dni oglądać mile,
W myśli, w czynie zła się wstydź,
W Bożych Słów jedynej sile
Swą nadzieję chętnie złóż.

Czy gdzieś masz radości w bród?
Oto w płaczu ludzki ród!
Lecz Pan Jezus, Zbawca – Bóg,
Chce wybawić cię od trwóg.

Przyjacielu, uwierz też,
Bo gdzież szczęście inne, gdzież?