You are currently viewing Pieśń Anioła

Pieśń Anioła

Pieśń Anioła

Boże czemu płaczesz za mną,
Lejesz łzy co rano,
Pozwól odejść mi.
Boże, każda łza mnie rani,
Muszę odejść zanim ty
W bólu zatracisz się.
Ja jestem już aniołem,
na niebieskim niebie, lecz
ciężkie łzy, kamienne
ranią mnie i ciebie.
Boże nie płacz i nie szlochaj,
Módl się, baw i kochaj.
Bo ja chcę być wiatrem, w
Twoich siwych włosach, ziarnem
W zbożu kłosem i źródlaną wodą.
Bożę jestem twoją modlitwą,
Otrzyj oczy szybko i uśmiechnij się.
Bo choć pozostałem już tylko
Wspomnieniem, w twoim życia aniołem,
To tak bardzo kocham cię.
Boże zetrzyj chmurę z czoła
Proszę cię i wołam,
Dawid nie bój się żyć!

Dawid Ostrowski Z.K. STARE BORNE