You are currently viewing Psalm Danielowy

Psalm Danielowy

Pan jest moim prawdziwym szefem i nie brak mi niczego.
On daje mi spokój, gdy chaos wokół.
On delikatnie przypomina mi, by modlić się,
mówić i robić wszystko bez szemrania i narzekania.
Przypomina mi, że  jest On moim źródłem, a nie pracą.
On przywraca zdrowie  i prowadzi moje decyzje.
Oddaję Mu chwałę za wszystko, co robię.
Jego obecność, pokój i  moc będzie przymnie przez wszystkie moje dni.
On chroni mnie, nawet gdy  jestem w nie bezpieczeństwie
Jego wierność i miłość są mi lepsze niż  przyjemności.
Kiedy przez życie swoje przejdę, zabierze mnie do siebie i na wieki z nim tam będę.