You are currently viewing Troszkę o nadziei która rozpiera moją pierś!

Troszkę o nadziei która rozpiera moją pierś!

I. Mateusza 5:12

„Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie.”

   II. Mateusza 17: 1-9

Przemienienie Jezusa

„I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.”

 III. Mateusza 22: 32; Łukasza 20: 38

„Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.”

IV. Łukasza 23:43

„I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.”

  V. Jana 14:2

„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.”

VI. 2 Koryntian 5:8

„Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.”

VII. 2 Koryntian 12:2-4

„Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek – czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać.”

VIII. Filipian 1:21-23

„Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej.”

IX. Filipian 3:20

„Nasza zaś ojczyzna jest w niebie…”

  X. Kolosan 1:5

„Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie prawdy.”

XI.            1 Tesaloniczan 4:17

„Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”

XII. Hebrajczyków 11:5

„Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg.”

XIII. 2 Piotra 3:10

„A Dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.”

XIV. Objawienie Jana 21:21

 Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, bowiem obecna ziemia i niebo zniknęły. Nie było również morza.  I ujrzałem święte miasto – nową Jerozolimę, zstępującą z nieba, od Boga. Wyglądała wspaniale – jak panna młoda, która pięknie ubrała się dla swojego męża.