You are currently viewing Bez pieniędzy

Bez pieniędzy

„Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, i bez płacenia wino i mleko”. Ks. Izajasza 55,1

Za pieniądze w tym świecie na wiele można sobie pozwolić. Z drugiej jednak strony każda rzecz ma swoja cenę. Ten, kto ma niewiele pieniędzy lub wcale nimi nie dysponuje, uważany jest za biednego. Taki Człowiek musi obejść się bez wielu rzeczy. Ale również ten, kto ma wiele pieniędzy, wewnętrznie może być bardzo biedny. Do tej oczywistej prawdy
odnosi się Boża oferta. Bóg zaprasza ludzi, aby kupowali od niego wino i mleko, czyniąc to bez użycia powszechnie przyjętych w tym świecie środków płatniczych. Wino symbolizuje radość, a mleko pokarm.
Zamiarem Boga jest, aby podarować nam radość oraz wszystko to, za czym rzeczywiście tęsknimy. Jesteśmy jednak zbyt biedni – czym mielibyśmy „zapłacić” Bogu ? Czego więc żąda, skoro Jego darów nie można pozyskać za pomocą cenionych na ziemi pieniędzy? To, co jest bogactwem u Boga, nabywa się inaczej – otrzymuje się je wtedy, gdy w cichości szczerze ufa się Bogu i Jego świętemu Słowu.

Ew.Marka 10:46 -52 Niegdyś w Jerychu, przy jednej z ulic, siedział pewien ślepy żebrak. Kiedy Pan Jezus przechodził obok, ten błagał Go o zmiłowanie. Pan Jezus przywołał go do siebie. Ślepiec natychmiast zerwał się z miejsca,
zrzucił z siebie nawet swój płaszcz, aby tak szybko, jak to tylko możliwe, przyjść do Jezusa. Pan zapytał go: „Co chcesz, abym ci
uczynił?”. Odpowiedź zabrzmiała: „Mistrzu, abym przejrzał”. Wtedy Jezus mu odpowiedział: „Idź, wiara twoje uzdrowiła cię”. Tak oto została zawarta ta Boża transakcja, kupno „za darmo” zostało dokonane.

Ten dotychczas ślepy żebrak natychmiast odzyskał wzrok i szedł za Nim drogą.

Zapewne i my, mamy wielkie osobiste potrzeby. Jeśli i nasze serce odczuwa tęsknotę za prawdziwym pokojem, za świeżą i trwałą radością.

Uczyńmy więc dokładnie tak, jak ten ślepy Bartymeusz.

Zwróćmy się z zaufaniem do Pana Jezusa! Uwierzmy Jego Słowu.

Także i nas pragnie błogosławić, obdarzyć nieprzemijającą radością i szczęściem.