You are currently viewing Co cię uszczęśliwia?

Co cię uszczęśliwia?

Jakiś czas temu zaczytując różne czasopisma na temat USZCZĘŚLIWIENIA CZŁOWIEKA , zauważyłem sporo tytułów związanych z badaniami psychologów którzy stwierdzają że wiedzą , co sprawia że ludzie są szczęśliwi. Nie wiedziałem, że szczęście jest tajemnicą ? , którą trzeba odkryć dzięki profesji Psychologów. Jednak kiedy czytam tego typu artykuły cieszę się że i psycholodzy to odkrywają. Nie zaskakują mnie te artykuły ale potwierdzają wielką Bożą mądrość , gdyż już wcześniej uczyłem się tych wszystkich rzeczy przebywając w Bożej obecności i rozważając Pismo Święte.

Gdy czytamy Biblię, nie zaskoczą nas takie badania , a tylko potwierdzą sprawdzone od tysięcy lat Boże metody działania.

Tytuły w prasie; „Najszczęśliwsi ludzie na świecie to ci, którzy spędzają czas czasami samotnie, dążąc do intymności i osobistego wzrostu.”

Szczęśliwi ludzie nie osądzają siebie na podstawie tego co inni mają lub robią, to znaczy nie porównują siebie z innymi. „ „Materializm jest toksyczny dla szczęścia.” A przecież ;” Najbogatszy nie jest ten kto ma najwięcej, lecz ten kto najmniej potrzebuje.”

Optymizm jest ważny, nawet w trudnych czasach”

Dzięki Chrystusowi, nadziei jest mnóstwo. Prorok Jeremiasz (32:17): Ach, Wszechmocny Panie ! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie ! W ostatnim rozdziale Księgi Joba 42;2 , gdy już tak wiele wycierpiał i tak bardzo został wypróbowany, krzyczy: Wiem, że Ty możesz wszystko, i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny

Ks. Psalmów 1:1  Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,

W Biblii mamy mnóstwo przykładów ludzi, którzy nie dali się sponiewierać okolicznościom czy wydarzeniom. Ich
nadzieja była złożona w Bogu, a końcowym efektem był pokój i odpoczniecie . Szczęście polega na ufaniu właściwej osobie. Właściwa osoba jest Jak by zaprawą tynkarską która nierówne kamienie związuje do siebie.

Ks. Psalmów 118 Lepiej ufać Panu, Niż polegać na ludziach , Lepiej ufać Panu, Niż polegać na możnych.” Jeremiasz 17:5  Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! Całkowite zaufanie Jezusowi nie powoduje nie możności zaufaniu człowiekowi, lecz postawienie odpowiednich priorytetów KTO jest na pierwszym miejscu . CO zrobisz jeśli zawiedzie cię najbliższa osoba !

Udział w poczuciu NASZEGO szczęścia ma AKTYWNE DZIAŁANIE Nie tylko to w co wierzysz czy jakie masz poglądy’’
Osoby, które oddają siebie innym i nie są pochłonięte sobą , są bardziej zadowolone z życia. I to nic zaskakującego . Bóg poświęcił się aby ratować ludzi i przyszedł na ziemie oddając się jako sługa pokazał że mamy go naśladować . Dawanie jest biblijną zasadą, czy to jeśli chodzi o finanse, służbę, żywność, schronienie, poświęcanie czasu czy talentu. Wynikiem dawania jest błogosławieństwo.-Szczęście ! Na co wskazywał Ap. Paweł Dzieje Apostolskie 20:35

Ludzie szczęśliwi znają swoje mocne strony i korzystają z nich”
Osoba świadomie wierząca Jest odpowiedzialna za korzystanie Bożych darów i ma używać ich na Jego chwałę. Jeśli działa w tych darach i robi to , do czego Bóg wyposażył na pewno będzie szczęśliwy / a . Psycholodzy nazywają ten ruch „strumieniem”. Ludzie wiary działaniem Ducha Świętego.

Ludzie wdzięczni są szczęśliwi.” Jeśli ktoś coś nam wyrządził dobrego –okazujemy wdzięczność i jesteśmy dla tej osoby zdolni do poświęceń i sprawia nam to przyjemność. Zakładając że Bóg za mnie oddał życie aby mnie Ratować – To nie mogę nie być wdzięczny mu za uratowanie życia i opowiadać innym o tym i chwalić go za to. Na wieki jesteśmy wdzięczni za Jezusa i Jego ofiarę, i za wszystko, co Bóg robi dla nas. Z Wdzięczności wypływa nasze szczęście.

Najsilniejsze powiązanie ze szczęściem ma chęć przebaczania.” Korzyści z przebaczenia są doskonale udokumentowane psychologicznie. Dla wszystkich wierzących przebaczenie nie jest opcją , lecz przykazaniem Jezusa. Przebaczamy innym, ponieważ On nam przebaczył. Według Ewangelii Mateusza 18rozdział od 21wiersza