You are currently viewing Kościół a państwo

Kościół a państwo

MY jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą ? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.” Ew. Mat. 5:13

Ktoś napisał: Kościół najlepiej działa w opozycji – stanowiąc przeciwwagę dla wszechogarniającej władzy państwa. Im przyjemniejsza atmosfera Kościoła z rządem, tym bardziej rozwodnione i niekonkretne staje się przesłanie Kościoła… Przeczytajcie sobie Kazanie na górze( Ew. Mateusz od 5 do 7 rozdziału) i spróbujcie wyobrazić sobie jakikolwiek rząd wprowadzający te prawa na mocy ustaw. Rząd może zamknąć sklepy i teatry w niedziele, ale nie może wymusić uwielbiania. Może aresztować i ukarać morderców z Ku-Klux-Klanu, ale nie może wyleczyć ich z nienawiści, a już na pewno nie może nauczyć ich miłości. Może wprowadzić prawa, które spowodują, że przeprowadzenie rozwodu stanie się trudniejsze, ale nie zmusi mężów, aby kochali swoje żony, a żony – aby kochały swoich mężów. Rząd może dawać zasiłki biednym, ale nie może zmusić bogatych, aby okazywali im współczucie i sprawiedliwość. Może zabronić cudzołóstwa, ale nie pożądliwości; kradzieży, ale nie pożądania cudzej własności; oszustwa, ale nie pychy. Może zachęcać do pielęgnowania cnót, ale nie doprowadzi nikogo do świętości….

Podsumowując: państwo nieuchronnie dążyć będzie do rozcieńczania przykazań Jezusa, zamieniając je w pewną formę „moralności na zewnątrz” – co jest dokładną odwrotnością Ewangelii łaski.

Mimo wszystko Ewangelia uczy nas ….. 1 Tymoteusza 2:1  Przede wszystkim więc przypominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym.