You are currently viewing Rozważanie na 2016r

Rozważanie na 2016r

Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.

1. List do Koryntian 6,10

Sto lat, a może wieczność 

Na jednej z ulic dwóch mężczyzn pracowało przy układaniu bruku. Właśnie popijali wódkę z butelki, kiedy przechodził obok nich sędziwy staruszek. Był on znany w całej okolicy jako prawdziwy chrześcijanin naśladujący Pana Jezusa.

Jeden z niechlujnych robotników pozdrowił staruszka, a kiedy ten odpowiedział na jego pozdrowienie, pijak podniósł butelkę do ust, mówiąc: „Zdrówko, dziadku Gosner!”. Starzec spojrzał na niego i z powagą rzekł: „Mógłbym wypić, gdybym chciał, ty jednak musisz pić, choćbyś i nie chciał!”. W odpowiedzi mężczyzna ze złością wykrzyknął: „Co? Ja muszę?!” po czym rozbił butelkę o kamień.

Po dwóch tygodniach przyszedł jednak do dziadka Gosnera i powiedział: „Pomóż mi, bo inaczej zginę i zniszczę swoją rodzinę!”. Daremnie się męczył i próbował sam wyzwolić z udręki pijackiego nałogu. Gosner wziął Biblię i pokazał mu, że jest tylko jedna Osoba, która może go uwolnić. Jest nią Jezus Chrystus, który umarł za grzeszników. Człowiek ten uchwycił się tego wiarą i choć następnie stoczył jeszcze ciężką walkę duchową, jednak wsparty przez Boga zwyciężył, został wyzwolony i stał się szczęśliwym naśladowcą i uczniem Pana Jezusa. Czy i Ty szukasz drogi wyzwolenia? Alkoholizm to coś więcej niż tylko nałóg picia alkoholu – to sidło GRZECHU.

Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. 

Ewangelia Jana 4,23

 

roz1

Dwie wielkie fundamentalne podstawy uwielbienia dokonywanego przez wierzących przy stole Pana, to ofiara Chrystusa i obecność Ducha Świętego. W uwielbieniu znajdują szczególny wyraz uczucia naszych serc, z których wszystkie zasadzają się na naszym osobistym i społecznym (kolektywnym) stosunku do Boga. W uwielbieniu obdarzamy najwyższą czcią Boga, który jest duchem, dlatego też można to czynić tylko w duchu oraz w prawdzie, przez którą rozpoznajemy i rozkoszujemy się błogosławieństwami Jego dokonań i obecności. Lecz ten to Bóg, Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest także naszym Ojcem, dlatego wyrażamy wobec Niego nasze najgłębsze uczucia, które wywołuje w nas On sam przez działanie swojego Du cha. To On nas szukał, gdy byliśmy jeszcze daleko od Niego, przyprowadził nas jako umiłowane dzieci do siebie i dał nam Ducha synostwa, łącząc nas najintymniejszymi więzami miłości ze swoim umiłowanym Synem. Stoimy przed Nim bez zmazy i skazy w Jego obecności i uwielbiamy Boga-Zbawiciela. Jego świętość i sprawiedliwość są dla nas przedmiotem nieprzemijającej radości, dlatego, że przez doskonałe dzieło Chrystusa przebywamy w świetle, jak On sam jest w świetle.

Duch Święty objawia nam zarówno wspaniałość obecnych dokonań Bożych, jak i przyszłą wieczną chwałę, wywołując w naszych sercach uczucia, które pobudzają nas, by odpowiadać o tak wielkiej łasce i tak ścisłych relacjach. Ten oto Duch Święty odgrywa tu rolę wspólnej mocy, łączącej nasze serca w tych rzeczach i uświadamiającej nam jednocześnie, że jesteśmy dziećmi w jednej i tej samej Bożej rodzinie oraz członkami jednego ciała. To On łączy nas w nasze j posłudze dla Boga, we wspólnych i wzajemnych uczuciach wobec tego, który jest przedmiotem naszego wspólnego uwielbienia. Czy zdajemy sobie sprawę, w jakim stanie winniśmy trwać przed Bogiem w naszym praktycznym życiu, aby tę kapłańską posługę, to jest uwielbienie, dokonywać w jedyny godny Boga sposób: w duchu i w prawdzie!