You are currently viewing My i nasze Ja to nie On

My i nasze Ja to nie On

A Piotr, wziąwszy go na stronę począł go upominać, mówiąc:

Miej litość nad sobą, Panie!

Nie przyjdzie to na ciebie. A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie.

(Mat. 16:22 i 23).

Spójrzmy, jak często uczniowie starali się POPRAWIAĆ Jezusa .

Spójrz, że nie byli ·zgodni z Panem. Zauważ ,że ich myśli zaprzeczały Mistrzowi. Zobacz, jak często ponaglali Go do działania.

A Pan , zawsze cierpliwie poprawiał ich.

W każdym przypadku widzimy, że On jest Panem, a ONI i MY uczniami.

Nigdy nie wolno tych ról pomieszać.

On jest Panem , a my Jego sługami . My nie rozkazujemy Jemu , lecz On nakazuje nam.

My nie kierujemy Nim, lecz On kieruje nami.

To nie my prowadzimy Jego, lecz On prowadzi nas.

Nie on został stworzony dla nas , lecz my zostaliśmy stworzeni dla Niego.

On nie służy nam dla przyjemności, lecz my służymy Jemu dla Jego chwały .

Tak więc to my musimy być dopasowani do Niego, a nie odwrotnie.

Pan nigdy nie będzie nas przepraszał i nie powie:

„Przepraszam, myliłem się. Zrobimy to po twojemu”. Jak absurdalne ! ?

Jednak często żyjemy w taki sposób, jakbyśmy oczekiwali, że On właśnie tak zrobi.

Nie uniżyliśmy siebie samych.

Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko;

Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. (Rzym.11:36).

Powinniśmy rozmyślać nad tym codziennie, prosząc Pana, aby otworzył nasze oczy, abyśmy zobaczyli wysokość, głębokość, długość i szerokość tego JEZUSA, któremu służymy. (Efezjan 3:18)

Niech nas Bóg uwolni od wszelkiej własnej idei, wyobrażenia Chrystusa który nie zawsze wie Co dla mnie jest dobre.

I da nam objawienie Jego pierwszeństwa jako Jego Syna. Gdy widzimy Chrystusa jako Wszystko we Wszystkim, to nigdy już nie będzie możliwe aby rzeczy, które okupują nasze życie i zmarnowały tak wiele naszego czasu.

Naszą jedyną nadzieją, jest dziś Wierzyc , i doświadczyć Chrystusa , który wypełnia nas , Chrystusa, który jest większy od nas.

Wybacz Mi Boże że często w moim życiu Nie szukam twojej woli ,

proszę daj mi poznać jaka jest twoja wola dla MNIE !

W imieniu Jezusa Amen !