You are currently viewing Czy jest lub gdzie jest granica „Wolności„ wierzącego…

Czy jest lub gdzie jest granica „Wolności„ wierzącego…

Czy jest lub gdzie jest granica „Wolności „ wierzącego… A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.1. List do Koryntian 10,23-31

Jak rozpoznać Bożą wolę w moim życiu ? Czy moje postępowanie jest zgodne z Bożymi wymaganiami ? Podobne pytania są wciąż aktualne dla człowieka wierzącego. W 1. Liście do Koryntian 10,23-33 apostoł Paweł daje nam kilka wskazówek, które mogą być bardzo pomocne w udzieleniu odpowiedzi na nie.

1. Czy to, co chcę uczynić, jest dozwolone ? Paweł mówiąc: „wszystko wolno„, oczywiście nie bierze pod uwagę rzeczy ewidentnie złych, których Słowo Boże wyraźnie zabrania Standard moralny …?. Jeśli Biblia określa coś jako zło, z pewnością nie jest to wolą Bożą w moim życiu.  Psalmów 19:13  Uchybienia – któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi ! , Łukasza 23:34  A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy.

2. Czy ta rzecz jest pożyteczna ? „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne„. Kiedy weźmiemy pod uwagę te słowa, zrezygnujemy z niejednej rzeczy, która sama w sobie nie jest zabroniona.

3. Czy przyczyni się to ku zbudowaniu ? „Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje”. Wszystko, co czynimy, powinno budować zarówno naszego wewnętrznego człowieka, jak i tych, którzy znajdują się wokół nas. Dlatego: „Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze„. Filipian 2:3-4

4. Czy to przyczyni się do uwielbienia Boga? „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą„. Będąc dziećmi Bożymi, we wszystkim, co czynimy, wskazujemy na imię naszego Ojca. Czy w każdym naszym działaniu pamiętamy o tej odpowiedzialności ?

5. Czy moje postępowanie będzie dla kogoś zgorszeniem ? „Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Poganom, ani każdemu kto należy do Boga „. Postępowanie przyczyniające się ku uwielbieniu chwały Bożej dla nikogo nie będzie zgorszeniem. Dlaczego coś co zrobię mogło by uczynić coś, co doprowadziłoby do upadku współ wierzącego lub jakąś osobę postronną ? Tak więc chciejmy postępować „nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy” (Efez. 5,15)!