You are currently viewing Co jest najpierw i ponad?

Co jest najpierw i ponad?

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego” Ew. Mat. 6rozdział:33wiersz.
Zawsze, wszędzie i we wszystkim nasze całe myślenie powinno być skupione na woli Bożej.
„Jeśli Pan nie zbuduje domu, daremnie trudzą się ci, którzy go budują” mówi nam Biblia. „Jeśli pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż” (Ps.127:1).  Hebrajczyków 13:6  Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?  Jana 15:5  Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Słowo „najpierw” nie powinno być traktowane tylko w sensie liczbowym, jako coś pierwszego na liście kilku innych ważnych rzeczy.   Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to będziemy odhaczać „Królestwo” jako wypełnianie tego co muszę lub należy i przechodzić do punktu drugiego na liście pozostawiając sprawy Królestwa za sobą. Wygląda to czasem takt: ” Tu byłem, to zrobiłem! Co dalej?”
Tak być nie powinno. Słowo ” najpierw lub ponad „ nie ma być traktowane liczbowo, a raczej ma być rozumiane jako coś, co jest przed wszystkim i  ponad wszystkim. Oznacza to, że mamy szukać Królestwa Bożego we wszystkim i o każdym czasie, poddając się jego nadrzędnemu panowaniu i wpływom w każdej sprawie z jaką spotykamy się każdego dnia, w każdej chwili życia.
„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego” można wyrazić inaczej :”Szukajcie wyłącznie, zawsze i we wszystkim Królestwa Bożego„. Taka postawa będzie utrzymywać Królestwo Boże w naszych myślach stale i będzie wpływać na wszelkie inne przemyślenia.
Gdy wszystko wokół nas huśta się i rozpada dobrze jest wiedzieć, że jedyna ekonomia, która ostoi się i będzie się dobrze rozwijać to ta, która pochodzi z ufania Bogu i wykonywania Jego poleceń.

To właśnie nazywamy stawianiem na pierwszym miejscu rzeczy najważniejszych.