You are currently viewing Hiskiasz cz. I

Hiskiasz cz. I

Kocham 'wzory’ czerpane z Biblii. Doświadczenia bohaterów Biblijnych przyjmuję do siebie jako pewnego rodzaju drogowskazy, które mają zwrócić uwagę na Bożą mądrość. Analiza ich życia i ich postępowania. Każda Taka Historia zawiera w sobie wiele ciekawych wątków. Ja chce na niektóre zwrócić naszą uwagę, kierując się tym co osobistym przeżywaniem. Jednym z takich ciekawych przykładów jest Ezechiasz znany w naszym przekładzie jako Hiskiasz – znaczy ”Bóg jest mocą”

Król Izraelski-Lata panowania to 728-699 Historia króla judzkiego przedstawiona jest aż w 3 księgach St. Tes. 2 król.18r., 2 Kronik 28r.,Izyj. 36r Hiskiasz jest jednym z niedocenianych postaci, których życie – rzadko omawiane, a przez to i mniej znane. Na pewno daleko mu do popularności Dawida czy Salomona.

Żeby lepiej zrozumieć dzisiejsze – momentami zawiłe – realia życia , musimy cofać się w czasie, do St.Tes… .
Hiskiasz był synem Ahaza. Jego ojciec był bałwochwalcą. (2 Krl 16:2-4) . •Zasiadł na tronie jako 20 latek.16lat panował w Jerozolimie. . • Promowała kult uprawiany na wyżynach. Był gorliwym wyznawca Molocha i Aszery. To stare bóstwa którym składano ofiary z dzieci. Swojego Syna a brata Hiskiasza złożył w ofierze demonowi (2Król16,3) tzn. oddał go na spalenie żywcem na ołtarzu Molocha. Co więcej, ograbił świątynię z wartościowych przedmiotów, poprzestawiał sprzęty i przebudował ją według własnego pomysłu, tak doprowadzając ludzi i kapłanów do upadku, grzechu, (2 Król. 16:14-17). Udział w tym brał także kapłan Uriasz (2 Król. 16:10-11) . •Gdy był zagrożony atakiem ze strony Damaszku by uzyskać pomoc złożył hołd Asyrii i w poddańczym geście wysłał całe srebro i złoto świątynne jej królowi. Wreszcie świątynię zamknięto.

Okres świetności Izraela za czasów imperium Salomona dawno już minął.

•Królestwo dawno zostało podzielone na dwa państwa: południowe – Judę (ze stolicą w Jerozolimie) i północne – Izrael (z głównym miastem – Samarią), między którymi panowały, delikatnie mówiąc, relacje raczej chłodne. •Na tronie Judy zasiada młody król Hiskiasz. Ma zaledwie 25 lat •W wyniku agresywnego podboju tej części świata przez Asyryjczyków Izrael traci swą niepodległość, a znaczna część jego mieszkańców zostaje uprowadzona do Asyrii. Król asyryjski zaczyna poważnie zagrażać Judzie.

2 Królewska 18:1  W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego Mając 25 lat, choć wciąż popełnia liczne błędy. Panował dwadzieścia dziewięć lat

swiatyniaCzęsto się mówi, że postępowanie rodziców decyduje o postępowaniu dzieci. Angielski poeta George Herbert stwierdził kiedyś , że dla syna „ ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”. H. jest (i całe szczęście!) zaprzeczeniem tej teorii. Jest ON odbiciem tych osób, które chcą należeć do Boga i chcą Jemu służyć, ale wychowują się w domu, gdzie tych wartości – niema do naśladowania. . Zastał Judę pogrążoną w bałwochwalstwie, wróżbiarstwie. Świątynia była zapomniana, zamknięta i brudna. Mógł jako Król prowadzić beztroskie życie, mieć od groma rozkoszy i po prostu wypełniać swoje życie przyjemnościami. Jednak młody król nie chciał iść na łatwiznę, oburzała go aktualna sytuacja i postanowił w zdecydowany sposób zreformować państwo. Skąd te gwałtowne porządki? od momentu objęcia władzy ? Hiskiasz doszedł do wniosku, że nieszczęścia jakie spadły na Izrael to kara za bałwochwalstwo, bunt przeciw Bogu i lekceważenie tego co On uważa za dobre. Jedynym ratunkiem był powrót do życia według Bożego Prawa.

Zaczął od serca swojego miasta – od świątyni. W pierwszym roku swego panowania Hiskiasz zwołał kapłanów oraz lewitów, którzy według prawa powinni być duchowymi przewodnikami i obrońcami wiary. Ale niezbyt garnęli się do pracy. Myślę, że po prostu chcieli żyć spokojnie i nie uchodzić wśród ludu za nudziarzy. Dopiero gdy zobaczyli determinację i to, jak wspaniałe efekty przynoszą jego reformy, zrobiło im się strasznie wstyd (2 Kron. 30:15) i zabrali się za wypełnianie swoich obowiązków. – dlatego nazywany jest czasem jako król, który zawstydził kapłanów. I Rozpoczęło się odrodzenie religijne. Otworzono świątynię, rozpoczęto jej remont i sprzątanie, w ciągu 16 dni doszło do poświęcone. Przywrócono składanie ofiar i zaczęto czcić prawdziwego Boga JAHWE. Naszemu Bogu przecież podoba się, kiedy buntujemy się przeciwko upadkowi moralnemu czy oziębłości duchowej. Lubi, kiedy mówimy:Nie, ja będę stał za Jezusem wbrew temu, co jest dzisiaj modne”. Na początku, nawet jeśli jest nam trudno określić, co podoba się Panu Bogu, a co nie, z pomocą przychodzi Biblia. Im bardziej nas fascynuje, tym więcej odkrywamy Boży charakter. Ten rodzaj podejmowanie niepopularnych decyzji świadczy o sile chrześcijańskiego charakteru, wiary i umiejętności „życia pod prąd”

Cały lud ruszył , aby zrobić wielkie porządki z pogańskimi bożkami, świątyńkami i ołtarzami bałwochwalstwa na wzgórzach ,H. powiedział do Izraela: Przed jednym ołtarzem będziecie oddawać pokłon i składać ofiary z kadzidła

wazCiekawym faktem jest to, że przy tej okazji Hiskiasz odważył się zniszczyć Nechu-sztana. Nechu-sztan, to wyobrażenie węża które zrobił Mojżesz (cała historia jego powstania IV Mojz.21,4-10) Był to wąż miedziany, który został zrobiony jeszcze przez samego Mojżesza podczas wędrówki po pustyni (jak się łatwo domyślić, taka „święta” rzecz dla Izraelitów miała ogromną, lecz zgubną wartość historyczną [2 Król. 18:4]).która z biegiem czasu z symbolu stał się bożkiem któremu oddawano cześć. (Jana 3:14  i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,) Hm… Często symbole zaczynają żyć własnym życiem i staja się obiektami kultu. Stało się tak nawet z krzyżem w chrześcijaństwie

Po oczyszczeniu świątyni, pokucie i nawróceniu wezwał cały lud Izrela i Postanowił zrobić kolejny krok i przywrócić święto Paschy – od dawna zaniedbane i prawie zapomniane. Zapragnął by podobna rzecz wydarzyła się w całym Izraelu i dlatego wystosował zaproszenie do wszystkich plemion by przyszły do Jerozolimy na święto Paschy. Kapłani-lewici , którzy według prawa powinni być duchowymi przewodnikami i obrońcami wiary, niezbyt garnęli się do pomocy ? Z opieszałości , nie wszyscy Izraelici, zdążyli się oczyścić tak jak należy, do świętowania. I dlatego święto obchodzono miesiąc później niż nakazywały przepisy Zakonu. Co w takiej sytuacji robić ? Teoretycznie powinna ich spotkać kara, ale… Zwróćmy uwagę na słowa modlitwy Hiskiasza odnośnie tych, którzy zgrzeszyli, a chcieli zjeść baranka paschalnego : Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga (2 Kron. 30:18-19). Pan Bóg więc przebacza tym, którzy są grzesznikami i nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, ale chcą się przed Nim ukorzyć i starają się Go szukać. I niech ktoś teraz powie, że Stary Testament jest tylko surowy i pozbawiony miłosierdzia. Przecież to jest czysta ewangelia! Wśród ludzi zapanowała radosna, prawdziwie świąteczna atmosfera (znaczący wpływ na nią miały też hojne dary od króla i książąt) i, zamiast siedmiu dni, uroczystości trwały aż dwa tygodnie. II Król. 20 Zbudował zbiornik na wodę i wodociąg i doprowadził wodę do miasta. To był wspaniały król, o którym mówiono i pisano, że polegał na Panu, Bogu Izraela, II Król. 18: Od samego początku zaczął służyć wiernie Bogu i ludowi, któremu przewodził.

I nagle przychodzi pierwszy potężny problem – Gdy ty dbasz żeby się Bogu podobać (a tu jakby bez żadnej opieki) Boże dzieci spotykają ciężkie doświadczenia ………

C.D.N. ……