You are currently viewing RADOŚĆ ZE SPOŁECZNOŚCI

RADOŚĆ ZE SPOŁECZNOŚCI

JEST CZAS GDY WYBIERAMY SIĘ W DROGĘ, TEN CZAS PRZYCHODZI JUŻ W NIEDZIELĘ ! W DRODZE NA NABOŻEŃŚTWO…
ZAPRASZAMY CIĘ NA NABOŻEŃSTWO W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZINIE 10:00, ul. PIŁSUDSKIEGO 65 KOSZALIN.

Nasze nabożeństwa są miejscem spotkania z ludźmi, dla których Jezus jest całym życiem.
/WE Wspólnocie staramy się otoczyć wzajemną akceptacją/

• Uwielbiamy Boga współczesną muzyką.
/Jeżeli zechcesz, MOŻESZ razem z nami śpiewać lub po prostu posłuchać, jak robią to inni/

• Wierzymy, że Jezus ma moc zmienić nasze życie i pomóc człowiekowi w każdej sytuacji.
/Dlatego zawsze modlimy się o potrzeby i rozwiązanie problemów osób, które wyrażają tego typu pragnienie/

• Centralną częścią nabożeństwa jest GŁOSZENIE Bożego Słowa,
/oparte na Piśmie Świętym – Biblii w odniesieniu do życia współczesnego człowieka/

• Każdej niedzieli zbieramy również pieniądze,
/przeznaczane na funkcjonowanie kościoła, misje lub działania charytatywne. Nie musisz jednak czuć się w jakikolwiek sposób zobowiązany do wzięcia udziału w zbieraniu/

• Równolegle do nabożeństwa odbywają się zajęcia dla dzieci.
/dbamy o to by najmłodsi spośród przybyłych mieli zajęcia adekwatne do swojego wieku/

PO NABOŻEŃSTWIE NIE MUSISZ OD RAZU WRACAĆ DO DOMU, PONIEWAŻ SPOTYKAMY SIĘ W KAWIARENCE, W KTÓREJ MOŻNA NAPIĆ SIĘ KAWY LUB HERBATY I SPĘDZIĆ MIŁO CZAS.