You are currently viewing Konferencja w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej

Konferencja w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej

Przyjemność i przywilej – tak można by śmiało określić czas jaki mieliśmy w dniach 20-22.04.2018. Udaliśmy się do miejscowości Popowo – Parcele, by spotkać się na zjeździe działaczy w Zakładach Karnych. Wspaniały Boży czas, obfity w świadectwa, rozmowy oraz wiele innych. Dziękujemy za zaproszenie pastorowi Piotrowi Wisełce. Chwała niech będzie Panu Jezusowi.