You are currently viewing ŚWIADECTWA W M.O.A.S.

ŚWIADECTWA W M.O.A.S.

W sobotę popołudniu po wizycie w ZK Stare Borne odwiedziliśmy chłopaków z poprawczaka w Koszalinie. Nasi goście: kapelan Wojtek z żoną i Marcin dzielili się świadectwami jak Bóg działa w ich życiu. Dobry czas na budowaniu relacji z młodzieżą, by ich przestrzec przed więzieniami i konsekwencjami zażywania różnych substancji psychoaktywnych.