You are currently viewing Zwycięstwo

Zwycięstwo

Zaświtał blaskiem promiennym Przez wszystkich dzień upragniony,

Bo Chrystus, świata nadzieja, Wstępuje w niebo wysokie.

Gdy swoją mocą podeptał Szatana, księcia ciemności,

Przed Ojcem staje przynosząc Zwycięską chwałę Wcielenia.

Odchodzi w jasnym obłoku I ufność ludziom przywraca,

Bo rajskie bramy otworzył Praojców grzechem zamknięte.

O jakże wielkim weselem Jest Syn zrodzony z Dziewicy!

Przyjąwszy krzyż i zhańbienie Króluje z Ojcem na wieki.

Składajmy przeto podziękę Naszemu Panu i Zbawcy,

Bo ludzkie ciało cierpiące Do Ojca domu wprowadził.

Niech jedna radość połączy Mieszkańców nieba i ziemi,

Bo Jezus idąc do Ojca Pomiędzy nami zostaje.

Przyciągnij teraz, o Chryste, Do siebie serca człowiecze

I Duchem Świętym napełnij, Gdy nam Go ześlesz od Ojca.