You are currently viewing ZAPRASZAMY bo WARTO

ZAPRASZAMY bo WARTO

JA JESTEM – Północ’18

Wydarzenie typu FRONT (Projekt G5.1), którego wizją jest:

  • rozwijanie relacji i współpracy młodego pokolenia, a przez to społeczności północnej Polski. Zależy nam na tworzeniu przestrzeni relacji – nie samych sesji wykładowych –, aby młodzi przebywali ze sobą i „łapali fluidy”
  • tworzenie wydarzenia w oparciu o obdarowanie i służbę także lokalnych ludzi; odkrywanie i angażowanie do działania młodych – chcemy dać przestrzeń do włączenia się różnym naszym ludziom z różnymi ich obdarowaniami lub talentami, takimi jak uwielbienie, Słowo, warsztat, wystrój, muzyka, oprawa, przywitanie, itd.
  • tworzenie inicjatyw młodego pokolenia w oparciu o współpracę liderów

*** FRONT zaprojektowany jest dla liderów i motorów młodego pokolenia. Z uwagi jednak na mniejszą liczbę młodych na północy Polski, spotkanie – choć z podobnymi wartościami – stworzone zostanie dla „całego” młodego pokolenia zborów północnych. Chodzi zatem o wartości, które zamiast wśród liderów, tworzone będą z całym młodym, północnym pokoleniem.

 

Jezus kilkukrotnie używał stwierdzenia „Ja jestem”. Te wypowiedziane tutaj: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” są jednymi z najsłynniejszych. Co Jezus miał na myśli? Ta jedna wypowiedź zmieniła życie nie tylko jedenastu uczniów, ale ludzi na przestrzeni wieków. Jak te słowa mają odmienić nasze życie dzisiaj?
Chcemy podzielić sesje na trzy odniesienia Jezusa: droga | prawda | życie. Skupić się na nich i wysączyć z wypowiedzi Jezusa to, co miał On dla słuchaczy wtedy, i co ma dla słuchaczy dzisiaj.

  • SESJA: 40 – 45 minut Słowo | 10 – 15 minut uwielbienie | 5 minut konferansjerka
    * Na 5 minut przed sesją włączany jest klip z odliczaniem i muzyką
  • KUŹNIA Niespodzianka Warsztatowa
  • OBIAD: Kochani wierzący z Koszalina
  • MOVE: Gra miejska, podczas, której ludzie zostaną podzieleni według miast lub dowolnie, aby wykonywać specjalne zadania na mieście. Zadania dostaną na kartach przed wyjściem na miasto – każde z nich będzie musiało zostać udokumentowane.
  • WIECZÓR UWIELBIENIA: Uwielbienie przeplatane krótkimi rozmyślaniami Pawła Piekarza Juniora oraz przestrzenią do modlitw dla ludzi. Uwielbienie ma być przekazem słów Jezus = życie


 

PLAN:

 


11:00           START
11:30 SESJA I / droga/
12:45 KUŹNIA
14:00 0BIAD
15:00 MOVE
16:30 SESJA II / prawda/
18:00           WIECZÓR UWIELBIENIA /życie/
19:30           ZAKOŃCZENIE