You are currently viewing Za kogo mnie ludzie uważają?

Za kogo mnie ludzie uważają?

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? […] A wy za kogo mnie uważacie? Ew Mateusza 16,13.15

Kiedy zapytamy ludzi, co myślą na temat Boga, otrzymamy różne odpowiedzi – często sprzeczne ze sobą, czasem bardzo skomplikowane czy wręcz niedorzeczne. Słyszymy: „Nie ma Boga”, „Bóg to istota tajemnicza, nikt nie może Go poznać”, „Bóg zapewne istnieje, ale nie troszczy się o nas” lub w końcu: „Jest wielu bogów”.

 

A co Nasz Bóg mówi o sobie? Aby się tego dowiedzieć, sięgnijmy po Biblię, bo w niej Bóg objawia nam, kim naprawdę jest:

Bóg wie wszystko. On zna nasze myśli, słowa i zamierzenia (Psalm 139,1-4).

Bóg może wszystko. Nie ma niczego niemożliwego dla Niego (1. Mojżeszowa 18,14).

Bóg jest wszędzie. Nikt nie może się przed nim ukryć (Księga Jeremiasza 23,24).

Bóg jest wieczny. Nie ma ani początku, ani końca (Psalm 90,2; Hebr. 7,3).

Bóg się nie zmienia. Dotyczy to zarówno Jego istoty, jak i Jego Słowa (Malachiasza 3,6; L. Jakuba 1,17).

Bóg jest święty i nie toleruje grzechu (3. Mojżeszowa 20,26; 1. Piotra 1,15-16).

Bóg jest miłością, dlatego posłał swego Syna na krzyż, „aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3,16).
Komu wierzymy? Ludzkim poglądom czy temu, co Bóg mówi o sobie w swoim Słowie? Od tej odpowiedzi zależy nasze przyszłe, wieczne życie!