You are currently viewing Wyciszenie

Wyciszenie

Księga Psalmów, Psalm 54

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Oto mi Bóg dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę
i sławić Twe dobre imię…

 

Psalm 54, to psalm człowieka udręczonego trudnymi wydarzeniami życiowymi. Ukazuje udręczenie młodego Dawida, który uciekał przed królem Saulem. Dawid miał świadomość, że tylko Bóg jest w stanie wyprowadzić go z tej sytuacji udręczenia. Ma także świadomość, że jest niewinny.

Dawid woła z głębokości swojego męskiego serca: Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich! Bo powstają przeciwko mnie pyszni, a gwałtownicy czyhają na moje życie. Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie.

Bóg kocha ludzi szczerych. Bóg pragnie odpowiadać na wołanie człowieka udręczonego, człowieka w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Bóg odpowiada na wołanie proroka Daniela wrzuconego do jaskini lwów.

Dawid swoje udręczenie ukazywał  w  wielu psalmach również wtedy, gdy musiał uciekać przed swoim synem Absalomem. Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią. Jak wielu przeciw mnie powstaje! A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry. Ps 10

Jedno jest pewne: Bóg odpowiada na wołanie swojego ludu, na wołanie każdego człowieka obciążonego strapieniem, grzechem, chorobą, brakiem pracy. Bóg jest Bogiem miłosiernym. Bóg odpowiada w swoim czasie i na swój sposób.