You are currently viewing Wstrząs

Wstrząs

Jaki wpływ wywarło życie Jezusa na historię świata?

Nikt nie odmienił oblicza świata tak, jak Jezus. Nikt.

Do dnia dzisiejszego nikomu nie udało się wywrze większego wpływu niż ten, jaki w dziejach historii Jezus wywarł na życie ludzi. Żaden wielki przywódca nie stał się przyczyną tylu zmian na lepsze w życiu swoich zwolenników. Ci, którzy poznają zmartwychwstałego Chrystusa, stają się innymi ludźmi. Ich podejście do życia zmienia się diametralnie. W obronie swojej wiary nie wahają się zmierzy z trudnościami, prześladowaniami, a nawet śmiercią. Wielu z nich poświęca swe życie służbie dla innych, nie oglądając się na własne potrzeby i dążenia.

Chrześcijanie z pierwszego wieku.

Gdy ukrzyżowano Jezusa, jego uczniowie byli zdruzgotani. Porzucili go w ogrodzie Getsemane, by ratowa własną skórę. Ale spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem odmieniło ich całkowicie. Nagle zapragnęli poświęci swe życie, by opowiedzieć historię Jezusa światu. Wielu spotkały tortury i śmierć, gdyż głosili, że Jezus żyje.

Także sceptycy i wrogowie Jezusa zostali odmienieni. Jeden z krewnych Jezusa, Jakub, nie uważał go za kogoś szczególnego. Ale gdy jego zmartwychwstały Chrystus ukazał mu się, Jakub nie tylko uwierzył, że Jezus jest panem, ale został także przywódcą kościoła w Jerozolimie i zmarł śmiercią męczeńską w 62 r. n.e.

Szaweł z Tarsu był głównym prześladowcą pierwszych chrześcijan . Wtrącał ich do więzienia, a gdy nie chcieli wyrzec się swojej wiary, poddawał egzekucjom. Jednak po tym jak na drodze do Damaszku doświadczył wstrząsającego spotkania z Jezusem, przemienił się z Saula, wroga chrześcijaństwa, w Pawła – największego w owych czasach głosiciela jego przesłania. Po porzuceniu swej uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie żydowskim został podróżującym misjonarzem, który zniósł niewyobrażalne cierpienia głosząc miłość Chrystusa na obszarze Imperium Rzymskiego.

Rzymski namiestnik, Pliniusz Młodszy, w swych „Listach” napisał, że chrześcijanie to ludzie miłujący prawdę za wszelką cenę. Chociaż kazano mu ich torturować i zabijać za odmowę przeklinania Jezusa, nie przestawał by pod wrażeniem ich twardych postanowień, by „nie popełniać

żadnych złych uczynków, żadnych nadużyć, kradzieży, cudzołóstwa, nigdy nie mówić nieprawdy ani nie wyrzec się swej ufności gdy przyjdzie czas dać jej świadectwo”. Przez stulecia prawdziwi chrześcijanie na całym świecie byli jak jaśniejące przykłady norm prawdy i miłości, ustanowionych przez Jezusa z Nazaretu.

Historyk Philip Schaff tak opisał wszechogarniający wpływ, jaki miał Jezus na całą późniejszą historię i kulturę świata: „Ten Jezus z Nazaretu, bez broni ani majątku, podbił więcej milionów niż Aleksander Wielki, Cezar, Mahomet i Napoleon; bez pomocy nauki przybliżył nam to, co ludzkie i to co boskie lepiej, niż wszyscy filozofowie i uczeni razem wzięci; bez akademickiej wymowności wypowiadał takie słowa, jakich nigdy wcześniej nie słyszano i wywołał skutki, jakich nie opowie żaden mówca czy poeta; choć sam nie napisał ani jednej linijki, wprawił w ruch więcej piór i dostarczył tematów do większej ilości kazań, przemówień, dyskusji, uczonych tomów, dzieł sztuki i pieśni pochwalnych niż cała armia wielkich mężów antyku i współczesności.”