You are currently viewing WIGILIA ZA KRATAMI

WIGILIA ZA KRATAMI

17.12.2016 zorganizowaliśmy spotkanie świąteczne dla osadzonych z Zakładu Karnego w Starym Bornym. Pojechaliśmy tam zgraną drużyną by wspólnie podzielić się Ewangelią. Pastor Daniel poprowadził spotkanie i podzielił się Słowem na temat urodzin Jezusa. Jeden z więźniów oraz jeden z naszej ekipy czytali fragmenty Ewangelii. Wspólnie odśpiewaliśmy kilka kolęd, a chłopaki podzielili się swoimi świadectwami. Szymon omówił temat Kim jest Jezus, zachęcając do przemyślenia oraz poprowadził Quiz z nagrodami. To był epicki Boży czas przy pięknie zastawionym stole. Bogu Chwała!