You are currently viewing Wiara a religia

Wiara a religia

Pisząc ten artykuł chcę zwrócić uwagę na różnice między byciem Wierzącym a Religijnym. Posiadam zbudowany pewien „Obraz”. Od ponad 9 lat kiedy idę za Chrystusem różni ludzie zadają mi pytanie: „jakiej jestem wiary” ? Nikomu nie zależy abym mówił o swoich myślach na temat Boskości czy pewności co do Boga którego wyznaję. Pytają o wyznanie lub nazwę kościoła do którego uczęszczam. Rozmawiając z bliskimi, znajomymi czy przyjaciółmi wnioskuję, że większość chodząc do kościoła ma wewnętrznie inne zrozumienie „słowa wiary” niż jest to nauczane. Często myślą TAK: tam się urodziłem lub tam mnie rodzice zapisali i w takiej „wierze” jestem, nie widzę powodu aby to zmieniać. I często jest takie nasze zrozumienie „wiary”.                                                                               Słowo WIARA spostrzegana jest jako Religia; A to jednak całkowicie dwa różne określenia.                                                                                                      RELIGIA pochodzi od łacińskiego słowa – religio. Podręcznik mówi: religia jest systemem nauki, etyki, mitów, symboli i / lub rytuałów wyrażania ostatecznego szacunku.  Osobiście uważam, że religia STAŁA się instytucją, wykonywaną przez człowieka, i wykorzystywaną w dobrych i złych celach. Religie w ogóle są tak skonstruowane, jak wojsko. Kody zachowań, dopuszczalne i niedopuszczalne działania, ich reakcje są opisane. Każde wyznanie narzuca pewien proces myślowy, zgodny z założeniami tworząc Religie; Wiara pozwala na dar wolnej woli do przyjęcia dla wszystkich.

What is Faith? Czym jest wiara?Wiara jest terminem wieloznacznym. W mowie potocznej oznacza przekonanie o czymś. Stanowisko, pogląd, w danym momencie (przy obecnym stanie wiedzy naukowej) nie znajdujące jednoznacznego potwierdzenia w rzeczywistości.  Wiarę z definicji można odnieść do (1) danego wyznania, (2) nauki (3) siły zaangażowania.

W dalszych poszukiwaniach odpowiedź znalazłem w Piśmie Świętym List do Hebr. 11r.  A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy Faith is what keeps people alive.Wiara jest rzeczywista, wiara i zaufanie, lojalność wobec Boga, Stwórcy wszechświata , a nie ludzkiej, nauki Cytat z Pisma Św. „Dzieje Apostolskie 4:19  Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie„

Wiarę otrzymujemy z Łaski i Przyjmujemy ją sercem a nie rozumem.                                           Do religii możemy się zapisać, a niekoniecznie oddając jej serce.