You are currently viewing W oczekiwaniu na Święta

W oczekiwaniu na Święta

Iz. 7,14: Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem „Immanuel”, co znaczy ” Bóg z nam i”.

Iz. 9,5–6: Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.  Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.

Łukasza 1:41-55 A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym,  i zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławiona ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie?   Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.   I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria : Wysławiam Pana z głębi duszy! Bóg, Mój Zbawiciel, radością przepełnia mojego ducha, bo wejrzała pokorę swojej służebnicy.Odtąd błogosławioną będą mnie nazywać wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest Jego imię, a miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie, dla tych, którzy się Go boją.
Potężnych czynów dokonał swoim ramieniem, zniweczył zamiary pysznych powzięte w ich sercach, Strącił władców z tronów, a pokornych wywyższył, głodujących nakarmił do syta, a bogatych pozbawił wszystkiego.
Przyszedł z pomocą swemu swojemu ludowi, pamięta bowiem o swoim miłosierdziu.

Narodziny w imperium
Zacytowane teksty są bardzo dobrze znanymi fragmentemi Ewangelii, jednak warto sobie uświadomić kontekst, w którym powyższe słowa zostały wypowiedziane. Jezus rodzi się w globalnym imperium kontrolującym cały ówczesny Świat. RZYMIANIE narzucającym swoją kulturę, styl życia, religię, filozofię i sztukę wszystkim podbitym narodom, w tym i Żydom. To świat, w którym 5 % ludzi posiadało 95 procent ziemi oraz bogactw. Nie zapominajmy, że Jezus urodził się pośród tych 95 procent, którzy żywili się ochłapami pozostawionymi przez Rzymian.

Dobra Nowina dla …….

Nagle w świecie, gdzie sprawiedliwość była niewiele znaczącym hasłem, pojawiają się aniołowie zwiastujący Dobrą Nowinę. Czym zatem jest Dobra Nowina? Czy na tylko i wyłącznie wieścią o możliwości otrzymania biletu do nieba? A może Dobra Nowina – tak jak rozumiała ją Maria oraz jak głosił ją później Jezusjest nowym początkiem, radykalnym stylem życia, dzięki któremu upokorzeni odzyskują godność, biedni otrzymują pomoc, a ci, którzy uważają się za bogatych, samowystarczalnych i pogardzają innymi tracą najwięcej? Być może Dobra Nowina jest szansą naprawienia bałaganu, krzywd i nieszczęść, które GRZECH sprowadził na ten Świat ?

Niech Święta Wspominania Narodzin Jezusa będą dla nas okazją, by przełamać stereotypy myślowe, zacząć myśleć i marzyć zgodnie ze standardami Bożego Królestwa, Zgodnie pragnieniem Bożego Serca w którym Bógniweczy zamiary pysznych”, “pokornych wywyższa”, a “głodujących karmi do syta”. Twoje i moje życie tu na ziemi i w wieczności zależy od odpowiedzi na to pytanie. Kim JEZUS jest dla mnie? Jeśli czytasz to przez zbieg wielu wydarzeń, i pierwszy raz słyszysz dobrą wieść o Jezusie, zacznij Czytać pismo święte. Dowiedz się, w jaki sposób możesz poznać Jezusa osobiście i odkryć, co On zrobił, abyś mógł z Nim żyć wiecznie.