You are currently viewing Umacnianie SERCA człowieka

Umacnianie SERCA człowieka

Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. List do Hebrajczyków 13,9 Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce. 1. Księga Kronik 29,17

Szczególnie w naszych niespokojnych czasach potrzebne jest nam mocne serce. W/w tekst mówi że Bóg dokonuje przeglądu ludzkich serc. Nie potrzebuje skomplikowanych i drogich instrumentów ani aparatury medycznej. Ale też przegląd ten nie dotyczył fizycznego organu – „pompy” mięśniowej, która utrzymuje nas przy biologicznym życiu. Zamierzeniem Bożym jest zamienić nasze zdemoralizowane serce na nowe, które pragnie odczuwać Bożą wolę i podejmować zgodne z nią decyzje. „Mój synu, daj mi swoje serce„(Przypowieści Salomona 23,26) – to apel, którego nie powinieneś zlekceważyć !

Kiedy mówimy o sercu, myślimy o duchowym i psychicznym centrum człowieka, gdzie podejmowane są wszystkie decyzje – o Centrum osobowości, dla którego naturalne serce jest tylko obrazową ilustracją. W Liście do Hebrajczyków(13:9) Bóg przekazuje nam: „Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską Nasze niespokojne, bojaźliwe, zatroskane serce musimy powierzyć Bogu. Wtedy uspokoi się, a Bóg umocni je.  Aby nasze serce zostało umocnione, potrzebne jest spojrzenie z ufnością i wiarą na Pana, który powiedział: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” (Ew. Mateusza 28,18). Spoglądanie na Jezusa napełnia pokojem nasze serce, które w tych nie spokojnych czasach odczuwa lęk i niepokój, napotykając wiele różnych trudności i przeszkód.

Głównym środkiem do umocnienia serca jest Słowo Boże. Wywiera ono swój przemożny wpływ wtedy, gdy czytamy je z modlitwą , wiarą z pragnieniem posłuszeństwa wobec niego. Z tego bezcennego skarbca możemy czerpać nowe siły i nabierać otuchy. Niestety, wiele dzieci Bożych zaniedbuje zagłębianie się w Słowo Boże. W zamian tego sięgają jedynie po książki, media, sport – rzeczy, które nie przekazują duchowych błogosławieństw, mimo że są to rzeczy pożyteczne, są przeszkodą w osiągnięciu umocnionego łaską, wyciszonego serca. Wtedy nasze serce powraca do stanu, jakim jest z natury, stając się niespokojnym i zatroskanym. Jeżeli chcesz poznać Bożą diagnozę, jeżeli chcesz nauczyć się czegoś o warunkach centralnego organu Twej woli, powinieneś wziąć do ręki Biblię.

Słowa z niewyczerpanego skarbca są w stanie skutecznie pocieszyć duszę, dodać otuchy i rozproszyć troski. Dlatego codziennie poświęcajmy czas na modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Przekonasz się, że taka zażyła łączność z Panem dzięki łasce umocni Twoje serce.

Kiedyś słyszałem od kogoś jak opowiadał o pewnym pisarzu który wydał broszurę na temat serca. „Serce człowieka – miejsce Bożego mieszkania albo warsztat diabła„. Warte zastanowienia. Kiedy Bóg zobaczył człowieka i że wszelkie jego myśli oraz dążenia serca są ustawicznie złe(ks. Rodzaju 6:5), żałował, że uczynił człowieka i zesłał niszczący potop na ziemię (ks. Rodzaju 6:6) Serce człowieka jest takie samo, nigdy się nie zmienia, nigdy się nie poprawia, przeciwnie – statystyki kryminalne to potwierdzają. Bóg zna nasze serce, W Nowym Testamencie Syn Boży, stwierdza niepodważalny fakt: „Z serca człowieka pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa” (Ew. Mat. 15,19). Bóg cały czas przeprowadza sondę głębokości i stanu. W Biblii czytamy o całych narodach, że „Bóg wydał ich na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości” (Rzym. 1,24). Oto duchowy wyrok nie mniej okropny niż potop! Bóg zna nasze „sekrety serca” (Ps. 44,22). On obiecuje dać każdemu z Nas nowe serce. Otrzymasz je, gdy zwrócisz się do Niego, szczerze wyznając Mu swoje grzechy. „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste”. (Księga Ezechiela 36,26)

Nie sądź, że to Ciebie nie dotyczy – On zna na wskroś Twe serce!