You are currently viewing Turnee z Robertem – Start

Turnee z Robertem – Start

Odwiedził nas Robert Kasprowicz. Postanowiliśmy wspólnie zorganizować turnee po placówkach, z którymi współpracujemy. W piątek 06.07.2018 zaczęliśmy od koncertu w OZ Dobrowo, który jest Zakładem Karnym, o charakterze półotwartym. Od wielu lat możemy tam nie tylko organizować różne wydarzenia, ale również dzielić się doświadczeniami, nadzieją, wiarą. Dziękujemy za współpracę!