You are currently viewing Trzęsienia ziemi, Tsunami …………?

Trzęsienia ziemi, Tsunami …………?

Co się dzieje, Jak to będzie i dlaczego ? Czy to powód Do strachu ? Apostołowie postawili kiedyś Chrystusowi pytanie: „Jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” Zaraz po otrzymaniu pytania Jezus poświęcił uczniom czas, wyjaśniając powody CZUJNOŚCI. Jego słowa są często przeplatane terminami: CZUWAJCIE i BĄDŹCIE GOTOWI.

Biblia wskazuje że tym co zniszczy świat nie będzie ani trzecia wojna światowa, ani zderzenie Ziemi z meteorytem. DOBRĄ NOWINĄ jest to, że Jezus powtórnie przychodzi. To On zakończy naszą historię, ale zakończy ją po to, aby rozpocząć coś o wiele wspanialszego. Czy możemy dokładnie określić czas Jego przyjścia ? Jak wiele czasu pozostaje nam do końca? CZY rzeczywiście żyjemy w jego przededniu? Przyjrzyjmy się dziewięcioma znakom, wypełniających się w naszych dniach:

NAŚMIEWCY (2 Piotra 3,3.4) Piotr przepowiedział, że w dniach ostatecznych ludzie będą otwarcie objawiać swój sceptycyzm(sprzeciw) i szydzić z przedstawianych im znaków bliskiego przyjścia Jezusa. Takim ludziom możemy odpowiedzieć: Piotr mówi właśnie o tym którzy tak maja mówić , do nas wierzących !

WOJNY (Znaki w świecie politycznym.) (Mat. 24,6.) „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wiek dwudziesty był świadkiem dwóch najstraszniejszych wojen światowych (1914-1918 i 1939-1945), w których zginęło ponad 70.000.000 ludzi. Kończące się stulecie było najbardziej krwawym w historii. Zaczynający XXIw. Pokazuje kraje arabskie w tym samym położeniu –czyli pełne wojen.

GŁÓD ,EPIDEMIE I NIEULECZALNE CHOROBY ,TRZĘSIENIA ZIEMI (Znaki w świecie naturalnym.) (Mat. 24,7) „Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi..” To, co dzieje się na Świecie od kilku miesięcy zaczyna przypominać widok rodem z filmów katastroficznych. Natężenie nieszczęść jakie spotykają ludzi w wielu zakątkach świata wzmaga się w straszliwym tempie. W zeszłym roku doszło do wielkiej powodzi w Polsce, wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej, wielu potężnych trzęsień Ziemi m. in. w Chinach, a obecnie w Japonii silne sztormy- Tsunami. Przyrównane przez wielu za największą katastrofę po potopie. Nasz wiek zanotował kilka największych klęsk głodu znanych w historii, np. w Chinach czy Bengalu 1944. Według przypuszczalnych obliczeń zmarło wtedy z głodu ponad 20.000.000 ludzi. Medycyna wciąż nie może poradzić sobie z wieloma chorobami, chociażby nowotworami i AIDS.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚĆ , Dan. 12,4 „ Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie „ Jesteśmy świadkami wielkiej eksplozji wynalazczości. Człowiek dokonał w ostatnim wieku większego postępu w dziedzinie wiedzy niż we wszystkich wiekach razem wziętych (technika, medycyna, transport, łączność i inne.) W wieku XX człowiek przekroczył kilkakrotnie barierę szybkości. Samoloty ponaddźwiękowe, rakiety i satelity latają jak „błyskawice”. Największy postęp jednak zanotowano w komputeryzacji. Tempo w tej dziedzinie jest tak ogromne, że to, co wczoraj było hitem, dzisiaj odstawiamy na bok, a jutro trzeba będzie wyrzucić albo odstawić do muzeum.

NIEBEZPIECZNE DNI 2 Tym. 3,1-3 „ A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy……. „ Mimo posiadania najdoskonalszych środków i przy stosowaniu najlepszych metod zwalczania przestępczości, bezprawie, rabunek, gwałt i wszelkiego rodzaju zło alarmująco wzrasta. Organa sprawiedliwości potrafią niekiedy ukrócić zło (założyć kajdanki), lecz nie potrafią uleczyć.

STRACH Łuk. 21,25.26…. a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.” Mimo ogromnego postępu technicznego nie udało się zlikwidować czynników powodujących strach. Strach przed przestępczością, bezrobociem, samotnością czy głodem pojawia się wszędzie tam, gdzie żyją ludzie.

ZNAKI W ŚWIECIE RELIGIJNYM

Mateusz 24:4: „Na to Jezus im odpowiedział: 'Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Miliony idą za tymi, którzy mienią się być wysłannikami Boga, a nawet samymi Chrystusami, i którzy udowadniają swe roszczenia za pomocą wielkich znaków i cudów. Jest to świat, w którym łatwo o nietolerancję religijną i prześladowania. A BIBLIA ostrzega; A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Mateusza 24:36

DNI NOEGO Mat. 24,37-39 Za dni Noego całą cywilizację ogarnęła skandaliczna niemoralność. Tak jak i dzisiaj. Najsmutniejszy jest fakt, że nigdy przedtem nie było tak szeroko rozwiniętej oświaty i znajomości prawa jak obecnie, co jednak nie przeszkadza ludzkości brnąć w najgorszym bagnie niemoralności. „Przestępczość, wojny, trzęsienia ziemi i inne przytoczone znaki zdarzały się często i były uznawane w przeszłości jako dowody bliskiego przyjścia Chrystusa, przez co ludzie doznawali rozczarowań. Czy my dzisiaj nie popełniamy tych samych błędów ?”. Sprawa jest bardzo prosta. Dziś po raz pierwszy od czasu zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa wszystkie przepowiedziane ważniejsze znaki wypełniają się równocześnie ! W przeszłości niektóre z przepowiedzianych znaków pojawiły się sporadycznie, lecz nigdy nie pojawiały się równocześnie, tak jak ma to miejsce obecnie! Gdy jednak pojawią się na niebie i na ziemi wszystkie znaki jednocześnie, to ich spotęgowana moc przekonywująca będzie bezbłędnym znakiem bliskości Dnia Pańskiego. Będą one takim świadectwem mocy, jak gdyby Bóg głosem grzmotu ogłaszał ten nadchodzący dzień lub pisał wielkimi literami na nieboskłonie. CO JEST OSTATNIM ZNAKIEM KOŃCA ŚWIAT Mateusz 24: 14: „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.” W ŚWIECIE którym żyjemy, Ewangelia Jezusa jest głoszona i jest podana do wiadomości każdej ludzkiej istocie po to, aby każda z nich mogła podjąć odpowiednią decyzję.