Służba duszpasterska

Istnieje możliwość zorganizowania pomocy duchowej na terenie całej Polski.

Jeżeli chcesz dołożyć cegiełkę na potrzeby duszpasterstwa, podaję konto:

75-455 Koszalin 13
Skr. pocztowa 25
04 1090 2646 0000 0001 3046 4945