You are currently viewing Stanąć w wyłomie

Stanąć w wyłomie

Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i stanął w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Ezehiel 22:30

Lud izraelski popadł w grzech oddając część złotemu cielcowi. Nie był to jedyny raz, gdy tak sie stało. Zapomnieli to tych wspaniałych cudach, które Bóg dla nich czynił. Rozgniewało to Boga tak bardzo, że zamierzał zniszczyć cały naród i tylko jedna rzecz zmieniła Jego postanowienie w tej sprawie – Mojżesz. Psalm 106:23 mówi: gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego tak, aby ich nie wytracił. Mojżesz był człowiekiem gotowym, aby stanąć w wyłomie za tymi, którzy nie zasługiwali na taką ofiarę. Ta ofiarna miłość Mojżesza jest dziś poszukiwana wśród Jego ludu.

Prorok Ezechiel opisał inną sytuację, gdy lud Boży popadł w grzech. Bóg był przygotowany na zniszczenie kraju, gdy przemówił do Ezechiela, pytając go czy jest jakiś mąż gotowy, aby stanąć w wyłomie, tak aby Bóg nie musiał niszczyć Swego ludu.

Juda był mężem, który stanął na rzecz młodszego brata Beniamina. Józef zatrzymał swego brata Symeona jako zakładnika i gwaranta, że pozostali bracia przyprowadzą Benjamina do Egiptu. Juda miał za sobą długą historię życia skupionego na sobie, lecz w tym przypadku wyszedł i stanął w wyłomie za swoim młodszym bratem. Zareagował na udrękę swego ojca, Jakuba, osobiście gwarantując bezpieczny powrót zarówno Symeona jak i Beniamina. Ofiara Judy przyniosła zysk. (p. I Moj. 42-43).

Podobnie jak zrobił Chrystus i my mamy być tymi, którzy stają w wyłomie na rzecz tych, którzy nie są świadomi swego niezabezpieczonego stanu.

Jest to aktywna ofiarna pozycja. Kto jest tą osobą, za którą Bóg wzywa cię, abyś stanął wyłomie? Być może to współmałżonek; być może współpracownik, który jeszcze nie poznał Zbawiciela; być może jest to samowolne dziecko, może więzień czekajacy na zwiastowanie, chory w szpitalu. Czy chcesz być osobą , która spowoduje zmianę zaplanowanego sądu Bożego właśnie z powodu twojej gotowości, aby stanąć w wyłomie?

Może Jest to twarde. Ale To jest to, co dla nas zrobił Jezus. Jeśli nie zrobimy tego my to i tak Jego plany będą wykonane, ponieważ On jest sprawiedliwym i świętym Bogiem, który strzeże Swojego słowa, nawet jeśli oznacza to zniszczenie. Być może jesteś jedyną osobą, która stanie za tym kimś.