You are currently viewing Sprawozdanie z działalności fundacji

Sprawozdanie z działalności fundacji

W dniach 27-29.04.2011r. Zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne. Odwiedziliśmy ponad 900-set młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Ponad to 200 mężczyzn w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz w Ośrodku Zewnętrznym Dobrowo – Aresztu Śledczego w Koszalinie. Młodzież mogła dowiedzieć się o konsekwencjach jakie ponosi się przy zażywaniu narkotyków i spożywaniu alkoholu oraz przemocy.

Zwróciliśmy uwagę młodzieży na to, że mogą być wolni i niezależni – nie muszą być ofiarami przemocy ani jej tolerować we własnym środowisku. Przez doświadczenia osób prowadzących profilaktyki, pokazaliśmy co uzależnienie może zrobić z życiem. Przy pomocy multimediów zobrazowaliśmy jakie konsekwencje musieli by ponieść ( złamane życie, więzienie, choroby, odrzucenie otoczenia, itp… )

Ważne jest aby teraz dotrzeć do młodzieży. Pedagodzy, Wychowawcy powinni być autorytetem dla młodego pokolenia i to właśnie od nas zależy czy powiemy w przystępny sposób o skutkach uzależnień i przemocy.

Dorastając w środowisku patologicznym młody człowiek nie jest skazany na taki sam los, mimo że często tak myśli. Dlatego mówimy STOP – Narkotykom, Alkoholizmowi i Przemocy ! Zachęcamy do tego młodzież i słuchających nas opiekunów grup na prelekcjach.

Podczas zajęć została przeprowadzona dobrowolna anonimowa ankieta w której wzięło udział ponad 400 osób. Każdy opuszczający salę słuchacz, został poczęstowany sałatką z Firmy „DEGA.PL” oraz bułką w piekarni „KRAKOWIAK” firm wspierających nasz program

Całość sprawozdania w pliku PDF.