You are currently viewing Rozważanie Biblijne…

Rozważanie Biblijne…

Rozważanie Biblijne… Marka 1rozdział od 21 do 28 wiersza

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich (jako moc mający) jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus (zgromił) rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim szarpać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Werset 21-22 W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
W szabat Jezus nauczał w synagodze w mieście Kafarnaum, położonym nad jeziorem Genezaret, na pograniczu [pokoleń] Zabulona i Neftalego. Miasto należało w czasach Chrystusa do znaczniejszych miast Palestyny. Miało synagogę, komorę celną, port rybacki i załogę wojskową. Kafarnaum było drugą ojczyzną Jezusa. (W Kafarnaum był dom Apostoła Piotra. )
Kiedy przeanalizujemy 4 ewangelie to w Kafarnaum Jezus uczynił najwięcej cudów. Jednakże miasto nie odpowiedziało na nauki Jezusa wiarą i nawróceniem; zasłużyło sobie na gorzki wyrzut „Mateusza 11:23  A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? NIE ! Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie. Jezus zapowiedział zniszczenie miasta. Dzisiaj Kafarnaum nie ma.
Osoba nauczającego Jezusa jest otoczona szacunkiem. Jest On wychwalany i ma autorytet. Pomimo młodego wieku był poproszony, aby nauczał w synagodze. W tamtych czasach podkreślano znaczenie wieku człowieka, i przede wszystkim to starsi byli otaczani szacunkiem.
Mieszkańcy miasta słuchając zdumiewali się Jego nauką, bo Jezus wypowiadał się z najwyższą powaga, jak ten, który nie ma nad sobą wyższego autorytetu. Uczeni w Piśmie posługiwali się autorytetem innych rabbich, lub autorytetem Pisma, a Jezus mówił ” a Ja wam powiadam”.
W tym tekście nie ma żadnego potwierdzenia, że mieszkańcy uwierzyli Jezusowi. Oni się tylko zdumiewali nauką, a nie uwierzyli.

Werset 23-24
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży.
Nauczanie Jezusa zostało przerwane. Demon wołał i przerwał Jezusowi  i to jest pewnego rodzaju zło. Ludzie zaczynają słuchać tego krzyku, a nie Chrystusa. (Na czym się koncentrujemy ? ) Demon precyzyjnie nazywa Chrystusa mówi :Jezusie Nazarejczyku. Duch nieczysty nie nazwał jednak  Chrystusa synem Boga, tylko : Świętym Bożym. Demon te słowa wypowiada od siebie. Demony czuły lęk.
Być może było to kuszenie, aby Jezus zareagował…(człowiek nie pojmie intencji demona).

Werset 25
Lecz Jezus (gromi) rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
Jezus pokazuje, że ma władzę nad duchami nieczystymi, bo im rozkazuje. Chrystus nie dyskutuje z demonem, ale mu nakazuje. Demon jest zmuszony wypełnić polecenie, ale nie milczy, tylko z głośnym krzykiem wychodzi z człowieka. Nie chce tego robić, ale musi.
Werset 26-28
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.( 1 Kor 4:19  ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. ) Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Mieszkańcy miasta znowu się zdumieli (ale nie uwierzyli!). Pytali siebie nawzajem „co to jest?” Według Biblii słowo manna pochodzi od pytania w języku hebrajskim man hu (co to jest?), które mieli zadawać Izraelici, gdy po raz pierwszy zobaczyli mannę na pustyni.  manna z nieba – nieoczekiwany dar, zysk, ratunek z trudnej sytuacji Mieszkańcy miasta koncentrują się na cudzie, nie na nauce i nie na osobie Chrystusa. Nadal jednak trwają w zdumieniu, a nie w wierze w Chrystusa.

Moc nauki W tej duchowej walce naszą mocą jest- powinien być – sam Jezus – Słowo Ojca i Światło Prawdy! Zdumiewali się Żydzi i ci którzy go słuchali nad Jego mocą, gdyż mówił do nich jak ten, który ma moc i władze!

I dzisiaj jest podobnie. Jezus staje pośród nas i głosi z mocą. Bo dzisiaj podobnie jak to miało miejsce przed dwoma tysiącami lat, Jego słowo wyrzuca złe duchy. Jego słowo uzdrawia. Jego słowo otwiera także ludzkie serca. Spróbujmy w dzisiejszym tygodniu, odnowić w swoich sercach wiarę w tę moc Słowa. Spróbujmy odkryć Jezusa, dla tych(bliskich –sąsiadów…) którzy stają w konkretnym momencie w naszym życiu i zaproponujmy zawalczenie o niebo.

W końcu postarajmy się pomimo trudnej rzeczywistości dopadającego nas zniechęcenia ––abyśmy spotykali się jak najczęściej – umacniajmy się razem na wspólnych spotkaniach by trwać, by przebywać wspólnie ,nie dlatego jakbyśmy byli zmuszeni ale z ochotnego serca dla tego dla którego wszystko żyje-wszystko zostało stworzone (Kolosan 1:16) i w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. (Efezjan 3:12) Jezusa Chrystusa z Nazaretu.