You are currently viewing PRZYSZEDŁ z NIEBA !

PRZYSZEDŁ z NIEBA !

Tak, miało to miejsce 2000 lat temu!

W czasie Świąt Narodzenia Pana Jezusa, nawet tacy ludzie, którzy na co dzień Go nie wyznają jako swojego Zbawiciela i Pana, mówią i śpiewają o Nim, że się narodził. Nie wiedzą o Nim wiele, ale śpiewają dźwięczne kolędy w swoim gronie rodzinnym, słuchają lub oglądają artystów wyśpiewujących tradycyjne programy w radiu i telewizji.

Tak, On narodził się w betlejemskim żłobie! Miało to miejsce ponad 2000 lat temu. Ale zanim stał się Człowiekiem, przebywał ze Swoim Ojcem w niebie.

Dlaczego Pan Jezus postanowił opuścić niebo i przyjść na ziemię?

W pierwszej wzmiance Nowego Testamentu określającej cel Jego opuszczenia nieba i zamieszkania na ziemi Pan Jezus mówi tak,

„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon (prawo) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić” (Mat. 5:17).

W różnych częściach Biblii, jedynego Słowa Bożego, odkrywamy liczne powody przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Wypowiedzi te zasługują na naszą szczególną uwagę,

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło” (Łuk. 19:10).

„Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych” (Łuk. 5:32).

„Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz” (Mat.10:34).

„Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał” (Jan 6:38).

„Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (Jan 10:10b).

Podczas Swojej słynnej, nocnej rozmowy z uczonym Nikodemem Pan Jezus powiedział,

„A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy” (Jan 3:13).

Czy słowa te oznaczają, że nikt nie poszedł do nieba przed Panem Jezusem?

Z kontekstu tego fragmentu wynika, że Pan Jezus mówił o Swojej władzy i o znaczeniu Jego nauczania. W ten sposób oświadczył swojemu rozmówcy, Nikodemowi, że to, o czym uczy pochodzi z pierwszej ręki. On po prostu mówi o tym, co wie, tak jak oświadczył o możliwościach swojej grupy religijnej Nikodem,

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, co wiemy, to mówimy…” (Jan 3:11).

swan1Pan Jezus wyjaśnia, dlaczego On posiada wyjątkowe kwalifikacje, aby móc uczyć o Królestwie Bożym. To dlatego, że zstąpił z samego nieba i posiada odpowiednią, wystarczającą wiedzę na temat nieba i jest w stanie przekazać ją ludziom. Pan Jezus jako prawdziwy Bóg Syn widział Boga Ojca i dlatego ma prawo mówić o Nim i czynić Go znanym,

„Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił” (Jan 1:18).

Oznacza to jednocześnie, że żaden nauczyciel na ziemi tak naprawdę nie jest w stanie uczyć o niebie, ponieważ żaden z nich tam jeszcze nie był. Pan Jezus jest jedyną Osobą, która przyszła z nieba! On jest jedyną Osobą, która może o Sobie powiedzieć „Jestem Człowiekiem z nieba.” Nikt więcej takiego prawa nie ma, a jeśli tak mówi, to nie wie, o czym mówi, albo, po prostu kłamie.

Pan Jezus jest jedyną Osobą, która każdemu z nas może powiedzieć, „Ja tam byłem! Ja byłem w niebie. Niebo to mój dom. Przyszedłem do was prosto z nieba i posiadam dokładną wiedzę na temat tego miejsca. Moje świadectwo ma szczególną wymowę. To tylko Ja mogę wam coś o niebie powiedzieć. Ja też jestem jedyną Osobą, która może was tam wprowadzić.”

Kiedy jego misja ,objawienia nam Ojca dobiega do końca , przypomina i zachęca…

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 4 Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Ew. Jana 14r.