You are currently viewing Kim jest dziś Samarytanin?

Kim jest dziś Samarytanin?

(według Ew. Łukasza 10 rozdział od 25wiersza)

A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?

Pewien człowiek szedł z Jeruzalem do Jerycha i został napadnięty przez zbójców, którzy nie tylko go okradli, ale też zadali rany i prawie umierającego zostawili na drodze. Przechodził tamtędy Pastor , zobaczył leżącego i poszedł dalej. Tak samo postąpił ksiądz. Trzecim był Cygan.

(Dodać należy, iż Cyganie jak Samarytanie byli obywatelami tego samego państwa jak i okolicznych miast , i uważani byli przez większość obywateli za  odstępców)

Rom wzruszył się losem nieszczęśnika, opatrzył jego rany, wsadził na osła , zawiózł do gospody i pielęgnował aż do następnego dnia.  Później dał gospodarzowi pieniądze, by ten zajął się cierpiącym.

Na końcu przypowieści Jezus rzekł: Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?

Uczony rzekł: Ten, który się ulitował nad nim.

Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie. 

W Biblii możemy znaleźć wiele przypowieści czyli historii zwykłych ludziach , ich troskach i zmartwieniach. Jedną z nich jest o miłosiernym Samarytaninie.

Jezus wskazuje, że każdy człowiek ma wybór i w określonej sytuacji może różnie się zachować.   Przedstawia trzy różne postawy wobec człowieka; Zbójcy postąpili agresywnie, powodowała nimi żądzą pieniędzy, brak wrażliwości. Kapłani byli obojętni, mieli swoje sprawy na głowie i nie mieli czasu a może nie obchodził ich los tego człowieka  Samarytanin postąpił miłosiernie, nie tylko poruszyło go nieszczęście rannego, ale i dołożył wszelkich starań, żeby mu pomóc. Można wybrać postawę nienawiści i czynić jak zbójcy, można być obojętnym jak kapłani , a można też wybrać miłość i dobro jak Cygan. Naturalnie tylko ostatnia postawa jest godna naśladowania i wyjaśnieniem jednego z najważniejszych przykazań ? Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego !