You are currently viewing Przyjaciel – kto to taki?

Przyjaciel – kto to taki?

  1. Jest Tylko Niewielu Bliskich Przyjaciół „.lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat.” Przyp. 18:24 Żyjemy w przymierzu ze wszystkimi wierzącymi w ciele Chrystusowym, ale z niektórymi jesteśmy bardziej związani poprzez Ducha Świętego. Spójrz na Jezusa: On miał Swoich dwunastu, Swoich trzech – Piotra, Jakuba i Jana i Swojego jedynego, Jana. Nie oznaczało to odsunięcia reszty, ale był to jedyny sposób budowania przyjaźni.
  2. Przyjaciel Oddaje Swoje Życie „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.” Jan. 15:13 Nie odbieraj tego zbyt duchowo. „Oddanie życia” oznacza gotowość postawienia siebie na ostatnim miejscu w celu służenia innym, zamiast postawić innych na drugim miejscu w celu służenia sobie. Jest to gotowość stawiania potrzeb swojego przyjaciela ponad swoje własne. Pomyśl o Janie Chrzcicielu: „…a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca… On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.” Jan 3:29-30
  3. Przyjaciel Zna Cię Dokładnie „…lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko co słyszałem o Ojca mojego, oznajmiłem wam.” Jan. 15:15b Przyjaciel jest kimś, komu możesz całkowicie zaufać, możesz ściągnąć maskę, zbliżyć się do niego, możesz być sobą. To ma duże znaczenie, ale wymaga czasu i jest ryzykowne, ale to jest to, o czym mowa w Jakuba 5:16a: „Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.”
  4. Przyjaciel Kocha Bezwarunkowo „Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli.” Przyp.17:17 (Inne tłumaczenie: staje się dla ciebie bratem.)
  5. Przyjaciel Udziela Dobrych Rad „Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze.” Przyp. 27:9 Kolejną cechą przyjaciela jest słuchanie głosu Bożego wraz z tobą, a nie usprawiedliwianie ciebie: „W tej sprawie nie mam dla ciebie konkretnych wskazówek, ale może pomódlmy się i pośćmy wspólnie?”.
  6. Przyjaciel Mówi Prawdę w Miłości „Razy przyjaciela są oznaką wierności…” Przyp. 27:6 Biblia mówi nam byśmy „chodzili w światłości” i mieli prawdziwą społeczność ze sobą (1 JAN 1:7). Powiedziałem do niektórych z moich przyjaciół: „Pozwalam wam zwrócić mi uwagę, ale proszę, nie z pięściami!” Wszyscy potrzebujemy kogoś, kto kocha nas wystarczająco, aby powiedzieć nam prawdę o nas. Nie tylko to co chcemy usłyszeć, lecz także to, co słyszeć powinniśmy.
  7. Przyjaciel Dodaje Ci Odwagi „Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej.” Job. 6:14 Job potrzebował innej rady, niż tej, którą mu dała żona: „Przeklnij Boga i umrzyj!” Miłe współczucie, nieprawdaż? Wszyscy potrzebujemy otuchy, zrozumienia i wsparcia w naszym Chrześcijańskim życiu.
  8. Przyjaciel Nie Lęka się także Konfrontacji Z Tobą „Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek.” Przyp. 27:17 Przy bliskich związkach starcia są nieuniknione. Trwałość przyjaźni będzie testowana i będzie wiadomo czy jest ona rzeczywiście połączona z miłością Jezusa. Potem mamy wybór obrażeni wycofać się, stać się gwałtownym w stosunku do przyjaciela, albo załagodzić konflikt z miłością.
  9. Przyjaciel jest Taktowny „Do obłąkanego, który rzuca płonące głownie i śmiertelne strzały, podobny jest człowiek, który oszukał swojego bliźniego, a potem mówi: Ja tylko żartowałem.” Przyp. 26:18-19. Krótko mówiąc, przyjaciel zna twoje wrażliwe strony. Odstępuje od sarkazmu, ordynarnych żartów i kompromitacji.
  10. Przyjaciel jest Lojalny (Stoi po Twojej Stronie) „…a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół.” Przyp. 16:28b „…lecz kto o nim (występku) rozgłasza, rozłącza przyjaciół.” Przyp. 17:9b W godzinach prawdy, pogłosek i oskarżeń wychodzi na jaw, kto rzeczywiście trzymał z nami. Czy chciałbyś mieć przyjaciół, którzy posiadają takie cechy? Proś Ducha Świętego, żeby wszczepił te cechy w twoje serce i zacznij je potem praktykować. A kiedy spróbujesz tak postępować, pamiętaj o Przyjacielu, który jest bliżej ciebie aniżeli ktokolwiek inny. Mat 7, 12 .