You are currently viewing PROJEKT FILIP

PROJEKT FILIP

Odkryj życie, które nigdy się nie kończy… Większość ludzi w Polsce choć uważa się za chrześcijan, przyznaje się do tego, że nie zna Pisma Świętego. Jednak nie znając treści zawartych w Piśmie Świętym, nie można znać osoby Jezusa, Chrystusa, i nie można być Jego uczniem, czyli chrześcijaninem, podobnie, jak nie znając przepisów drogowych trudno być dobrym kierowcą.

Sam Jezus powiedział: „Zagłębiacie się w Pisma, gdyż się wam zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o Mnie. A jednak nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie wieczne” Ewangelia Jana 5,39-40

Nieznajomość Jezusa i Jego nauki, oraz jej niestosowanie, to błądzenie po omacku i droga do nikąd! Takie życie musi skończy się tragicznie! Nie tylko w tym ziemskim wymiarze, ale i w wiecznym. Życie wieczne – według Jezusa – można otrzymać, jedynie dzięki Niemu, powierzając Mu swoje życie!

Panuje w Polsce opinia, że Pismo Święte jest tylko dla teologów i duchownych, i nie może go zrozumieć „zwykły” człowiek. Co jednak ONO SAMO mówi na ten temat? Apostoł Paweł napisał w swoim liście do młodego chrześcijanina Tymoteusza:

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Całe Pismo przez Boga jest: natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” II Tymoteusza 3,14-17

Tymoteusz znał Pisma Święte od swojego dzieciństwa. Więc i Ty możesz poznawać Biblię!

A więc według Apostoła Pawła, Pismo Święte obdarza mądrością ku Zbawieniu, przez poznanie i zaufanie Jezusowi! Ale nie dzieje się to w „magiczny” sposób, przez sam fakt posiadania egzemplarza Biblii na półce!
Biblię trzeba po prostu czytać! Do tego właśnie Ciebie drogi czytelniku chcemy zachęcić! Nie musisz się zdawać tylko na to, co inni powiedzą Ci o Bogu, bo sam możesz i powinieneś Go poznawać!

Bez znajomości Boga i Jego woli, zawartej właśnie w Biblii błądzimy i przeżywamy wiele niepotrzebnych kłopotów. Coraz więcej ludzi (a może i Ty?) przyglądając się temu co się dzieje w Polsce i na świecie, czuje pustkę, zamęt, strach, brak celu, i pogrąża się w depresji i kłopotach. Rodziny przeżywają tragedie, dzieci nie czują się kochane, rodzice nie wiedzą jak sobie radzić ze wszystkimi trudnościami, i..można by tak mnożyć przykłady.

Jednak na to wszystko jest Boże lekarstwo! Boże Słowo – Biblia daje receptę na to, jak żyć. To w Nim możesz poznać największego, niedoścignionego Lekarza i Przyjaciela. To w Słowie Bożym Jezus zawarł zachęcające zapewnienie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja przywrócę wam świeżość”.Psalm 119 mówi: „Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twoje prawo, na niczym się nie potkną”

Ale pamiętaj – nawet najlepszy lek, nie działa, jeżeli nie zostanie zastosowany. Podobnie jest i ze Słowem Boga. Dlatego Jezus powiedział: „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzących z ust Boga”

Miliony ludzi na całym świecie zastosowało Je w swoim życiu, i doświadczyło Jego wspaniałego działania. Czy chcesz zastosować je i Ty ?

Jeżeli jeszcze nigdy nie czytałeś samodzielnie Biblii, lub próbowałeś, ale coś Ciebie zniechęciło, lub nie rozumiałeś Jej, to zapraszamy na spotkania, w czasie których czytamy i uczymy się z tej NIESAMOWITEJ KSIĘGI! Będziesz mile widziany.

Jeżeli jednak wolisz na początek sam spróbować swoich sił, mamy inną propozycję: – jeżeli jesteś z okolic Koszalinai napiszesz do nas lub zadzwonisz, możesz otrzymać bezpłatnie Ewangelię Jana wraz z Przewodnikiem „Odkryj życie.”który pomoże Ci rozpocząć fascynującą lekturę.

W Przewodniku znajdują się pytania, na które powinieneś spróbować odpowiedzieć. Przez 7 tygodni przeczytasz w ten sposób całą Ewangelię Jana, i jak się sam przekonasz, odkryjesz w niej wiele ciekawych i zaskakujących informacji i praktycznych wskazówek.

Po przeczytaniu Ewangelii Jana z wypełnieniem kursu, otrzymasz prezent – Nowy Testament. Ale nie koniecznie musi to być koniec poszukiwań. W podobny sposób będziesz mógł zdobyć na własność całą Biblię, uczestnicząc w Kursie Biblijnym. Składa się on z 3 części zatytułowanych: Odkryj Prawdziwy Pokój, Odkryj Prawdziwą Radość i Odkryj Prawdziwy Cel. Jeśli masz potomstwo mamy również niezawodny przewodnik/kurs po Biblii dla młodszych Leoś składający się z 3 części, również z bogato ilustrowanymi Bibliami za zaangażowanie w Projekt. Jeśli chcesz spróbować napisz na adres:kapelan@waskadroga.pl lub zadzwoń: 697 – 212 – 132. Błogosławię Ciebie w poszukiwaniu Prawdy Słowa Bożego i zachęcam do wspólnych poszukiwań !