You are currently viewing Pożegnajmy Mariolę !

Pożegnajmy Mariolę !

Dzisiaj rano Mariola Cieślińska z domu Okońska, żona, matka i przyjaciółka odeszła do wieczności. Uroczystość ostatniego pożegnania odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 09.06.2018 o godz. 11.30 w kaplicy cmentarza przy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie.

Najbliższa rodzina zwraca się z serdeczną prośbą o niekupowanie kwiatów a składanie datków na rzecz hospicjum koszalińskiego. (zbiórka odbędzie się podczas ceremonii)

Była członkiem Naszej Wspólnoty. Nie tak dawno przeszła ze śmierci do życia, zamanifestowała swoją wiarę poprzez zanurzenie w wodzie, całkowite oddanie Panu Jezusowi. To był styczeń. Mija pół roku, w trudach i bojach, aż do końca. Wsparcie rodziny, przyjaciół ze Wspólnoty nie wykluczało walki do końca. Nadzieja, wiara i miłość te trzy dane są, lecz najpotężniejsza jest miłość. Dziękujemy Ci, Panie za miłość Marioli do Ciebie.

jak pisał Paweł Apostoł w Liście do Tytusa (3,7):
Abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.