You are currently viewing Pewność siebie oparta na zaufaniu do Jezusa

Pewność siebie oparta na zaufaniu do Jezusa

Być może wiele słyszałeś o rozwijaniu pewności siebie. Istnieją jednak sprzeczne poglądy na temat tego, jak pielęgnować tę cechę i w jakim stopniu jej potrzebujemy. W Biblii znajdujemy następującą zrównoważoną radę: „Mówię każdemu wśród was, żeby nie myślał o sobie więcej niż należy myśleć; lecz by rozumiał z umiarem ,ale niech myśli o tym, by mieć trzeźwy umysł” (Rzymian 12:3). W innym tłumaczeniu : „Mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo” (B. T.).

Trzeźwa ocena własnej wartości chroni przed próżnością, zarozumialstwem lub pychą. Z drugiej strony warto ufać swojej umiejętności myślenia, rozumowania i podejmowania rozsądnych decyzji. Przecież Stwórca obdarzył cię naprawdę wspaniałym darem „zdolności rozumowania” (Rzymian 12:1-2). Jeśli będziemy o tym pamiętał, nie pozwolisz, by otoczenie dyktowało tobie(nam), co mamy robić.

Król Dawid napisał: „Ty bowiem jesteś moją nadzieją, Wszechwładny Panie, ufnością moją od młodości mojej ” (Psalm 71:5). Dawid już od młodości całkowicie ufał swemu niebiańskiemu Ojcu. Był „jeszcze chłopcem” — prawdopodobnie nastolatkiem — gdy filistyński olbrzym Goliat wyzwał na pojedynek żołnierzy izraelskich. Wszyscy byli przerażeni (1 Samuela 17:11, 33). Przypuszczalnie zaczęli się nawzajem zniechęcać. Może z markotnymi minami mówili, że Goliat to gigant i siłacz i że trzeba być szalonym, by przyjąć jego wyzwanie. Ale Dawid nie uległ tym naciskom. Dlaczego?

Zauważmy, co powiedział do Goliata: „Ty przychodzisz do mnie z mieczem i z włócznią, i z oszczepem, lecz ja przychodzę do ciebie z Bogiem Zastępów, Boga, któremu urągałeś” (1 Samuela 17:45). Dawid oczywiście wiedział, jaką siłą i bronią dysponuje olbrzymi Goliat. Wiedział jednak coś jeszcze — i był tego tak pewny, jak kolejnego wschodu słońca. Zdawał sobie sprawę, że Goliat nic nie znaczy w porównaniu z Bogiem. Skoro Dawid mógł liczyć na wsparcie ze strony Jahwe, to dlaczego miałby się bać Goliata ? Takie zaufanie do Boga zapewniło Dawidowi bezpieczeństwo. Żaden nacisk z zewnątrz nie powstrzymał go od działania.

Czy podobnie ufasz, a może powinieneś zaufać Jezusowi ? On się nie zmienił od czasów Dawida (Malachiasza 3:6; Jakuba 1:17). Im więcej się będziesz o Nim dowiadywał, tym większego nabierzesz przekonania co do prawdziwości wszystkiego, o czym mówi nam w swoim Piśmie Świętym ( Słowie) (Jana 17:17). Znajdziesz tam niezmienne, niezawodne zasady, które pomogą ci iść przez życie i opierać się naciskom. Polegając na Jezusie Wybierzesz odpowiednich doradców(przyjaciół)