You are currently viewing NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA

NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA

Niesamowity czas, zdjęcia w pamięci zostaną dla nas. Wydarzyło się coś pięknego – czworo naszych przyjaciół manifestacji wiary dokonało. Publicznie, że za Jezusem idą i będę szli wciąż. Uroczystość miała miejsce w Naszej Wspólnocie przy ul. Piłsudskiego 65 w Koszalinie. Chcesz nas poznać? Zapraszamy w każda niedzielę na Nabożeństwo Główne o 10.00. Chwała Bogu za ten czas, Wiolu, Władziu, Weroniko i Mateuszu – cieszymy się razem z wami ! Błogosławimy i pozdrawiamy.